Foto: 123RF.com - John McAllister
DOSSIER: GEITEN

Geitenhouder Rossum ziet geen enkele kans op Q-koorts met opfokgeiten

  •   647 keer gelezen

DEN HAAG/ROSSUM – De Rossumse geitenhouder Alexander van der Schans is er van overtuigd dat zijn plan voor een biologische opfokgeitenhouderij aan de HC de Jonghweg in Rossum geen enkele risico voor de volksgezondheid oplevert.

Zelfs de GGD-Gelderland geeft aan dat de kans op Q-koorts bij gevaccineerde opfokgeiten nihil is, zei Van der Schans vrijdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Volgens de geitenhouder was de Q-koorts epidemie rond 2009 de belangrijkste reden voor de gemeente Maasdriel om flink op de rem te trappen bij zijn plan zijn bestaande melkgeitenhouderij(5.500 geiten) uit te breiden met een biologische opfokgeitenhouderij(6.000 geiten) 'Het Grazende Geitje'.

Van der Schans wil daarvoor een nieuwe geitenstal bouwen naast zijn bestaande bedrijf in Rossum.

Bestemmingsplan

De gemeente Maasdriel weigerde evenwel een omgevings(bouw)vergunning te verlenen. Volgens de gemeente past de nieuwe stal niet in het bestemmingsplan, omdat daarmee een tweede geitenhouderij aan de HC de Jonghweg mogelijk wordt gemaakt.

Gezochte weigeringsgrond

Volgens Van der Schans is dat een gezochte weigeringsgrond. Want hij ziet de nieuwe geitenstal als een uitbreiding van zijn bestaande bedrijf en niet als het starten van een geheel nieuw en afzonderlijk bedrijf.

De rechtbank was het eens met Van der Schans en droeg de gemeente Maasdriel op de Rossumse geitenhouder alsnog een bouwvergunning te verlenen.

Daartegen ging Maasdriel bij de Raad van State in hoger beroep.

Twee afzonderlijke bedrijven

Volgens de raadsman is er wel degelijk sprake van twee afzonderlijke bedrijven, temeer daar er ooit een aparte milieuvergunning is afgegeven voor de biologische geitenhouderij.

Erg streng

Van der Schans wees erop dat Maasdriel in zijn zaak wel erg streng is: "Ik kan talloze veebedrijven in Maasdriel aanwijzen die met verschillende activiteiten toch als één bedrijf worden gezien, zoals melkveehouderijen met kinderdagverblijven en recreatieterreinen. En in mijn geval gaat het alleen maar om het houden van geiten."

Tijdens de zitting bleek dat Van der Schans er nog niet is als de Raad van State de rechterlijke uitspraak overneemt en de bouwvergunning voor de nieuw stal alsnog goedkeurt.

Milieuvergunning

De gemeente zal dan ook nog de milieuvergunning moeten aanpassen, of een nieuwe moeten verlenen. Maar een gemeentewoordvoerder zei dat Maasdriel opnieuw naar de milieuvergunning gaat kijken mocht 's lands hoogste bestuursrechtscollege de bouwvergunning goed keuren.

Lammeren

Tijdens de zitting probeerde Van der Schans en diens raadsman alle onzekerheden rond de Q-koortsrisico's weg te nemen. "Afgelopen december was er nog een voorlichtingsavond waar ook de GGD Gelderland aanwezig was. En die bevestigde dat de kans op verspreiding van de besmettelijke Q-koorts nihil is. Dat komt enerzijds omdat alle geiten, ook op biologische veehouderijen, worden ingeënt. Anderzijds is er alleen risico op Q-koorts als er op een bedrijf gelammerd wordt. Want het virus komt vrij met het vruchtwater. En ik kweek alleen opfokgeiten op die weliswaar zwanger zijn als ze worden verkocht maar die niet op mijn bedrijf lammeren," aldus Van der Schans.

Mocht de Raad van State de bouw van de nieuwe stal goedkeuren dan gaan de geitenhouder en gemeente om de tafel om de problemen met de milieuvergunning en een uitwegvergunning op te lossen.

Uitspraak over enkele weken.

(persbureau Cerberus)

Britta Alink
Redacteur van Het Kontakt Bommelerwaard en Het Kontakt Land van Heusden & Altena
Volg @BrittaAlink op twitter >
Elke woensdag het Bommelerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }