Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Geurt Mouthaan

Onderzoek LTO: Nederlander voor behoud veenweidelandschap

  •   291 keer gelezen

REGIO • Driekwart van de Nederlanders vindt het belangrijk dat de veenweidegebieden worden behouden. Omdat het cultuurhistorisch landschap met koeien in de wei bij Nederland hoort, het belangrijk is voor boeren, maar ook om te recreëren. Het alternatief – moerassig landschap – vindt men niet aantrekkelijk.

Dat blijkt uit representatief onderzoek naar het draagvlak voor veenweidegebieden onder 1.024 Nederlanders, uitgevoerd door onderzoeksbureau Direct Research. 

Door bodemdaling, klimaatopgaven en verstedelijking staat het Nederlandse veenweidelandschap onder druk. Direct Research heeft daarom in opdracht van LTO onderzocht wat de Nederlandse burger van het veenweidelandschap vindt, welke oplossingsrichtingen men ziet en hoe de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld de overheid, natuurorganisaties en boeren worden gezien. 

Grote steun
Driekwart (73%) van de Nederlanders vindt het behoud van het Nederlandse veenweidelandschap zoals het nu is (heel) belangrijk. Bijvoorbeeld omdat het bij Nederland hoort (52%), omdat het belangrijk is voor boeren 44%), omdat Nederlanders het alternatief niet aantrekkelijk vinden (28%) en omdat men de landschappen belangrijk vindt voor toerisme en recreatie (25%). Slechts 5% vindt het behoud (zeer) onbelangrijk.

Uit het onderzoek blijkt verder dat vier op de tien Nederlanders bekend is met de veenweideproblematiek. Na het lezen van een situatieschets vindt ruim acht van de tien de kwestie dringend. Tegelijkertijd is de Nederlandse burger bezorgd om te snel te handelen – dat zou drastische en onomkeerbare gevolgen voor het Nederlandse landschap kunnen hebben. 80% pleit er daarom voor om eerst grondig onderzoek te doen, terwijl 11% voor actie op korte termijn is. 

Koeien in de wei
De Nederlandse bevolking hecht veel waarde aan de rol van de boer in het veenweidegebied. Tweederde vindt dat koeien in de wei bij het veenweidelandschap horen. Boeren moeten dan ook de ruimte krijgen om hun bedrijf te runnen (66% eens, 8% oneens), zonder dat ze worden verplicht om naar (natte) plantenteelt om te schakelen (64%). 

Nederlanders vinden het bovendien belangrijk dat de boer in het veenweidegebied wordt gehoord. 78% geeft aan dat de huidige gebruikers over de toekomst moeten kunnen meebeslissen, eenzelfde percentage geeft aan dat boeren volledig gecompenseerd moeten worden bij eventuele veranderingen. 

Rekening
De rekening van de benodigde investeringen moet niet op de bewoners of boeren worden afgeschoven – men ziet hier vooral een rol voor de overheid (Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten) en natuurorganisaties. 

Lokale aanpak
LTO pleit namens de veenweideboeren voor een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de bewoners en gebruikers van het gebied zelf oplossingen en maatregelen kunnen aandragen. 'Hiermee wordt het draagvlak vergroot en is er oog voor de grote verschillen tussen de veenweidegebieden.'

In het najaar van 2019 worden daarom door LTO Noord drie werkbijeenkomsten georganiseerd in de belangrijkste veenweidegebieden in Nederland. 'Daarin gaan we samen met de publieke en private partijen op zoek naar de beste aanpak per gebied.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }