Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Waterschap maait langs wegen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

  •   915 keer gelezen

REGIO • Begin juni maait Waterschap Rivierenland de bermen langs wegen buiten de bebouwde kom in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Waar nodig voor de verkeersveiligheid, zijn in mei al kruisingen en zichthoeken gemaaid. Nu wordt de gehele wegberm gemaaid. Niet de slootkanten, om broedende vogels en andere waardevolle flora en fauna te ontzien. In het najaar wordt wel alles gemaaid, om klaar te zijn voor in het winterseizoen. Het verkeer kan enige hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Ecologisch groenbeheer
Het beheer van een groot deel van de wegbermen is natuurvriendelijk: voor meer biodiversiteit wordt bijvoorbeeld het maaisel ook hier opgeruimd. Het waterschap is mede ondertekenaar van het beheerconvenant van Blauwzaam, gericht op meer biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de regio door duurzaam ecologisch groenbeheer van het Prachtlint.

Wegbeheerder
Waterschap Rivierenland beheert in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden buiten de bebouwde kom zo'n 600 kilometer aan wegen, inclusief fietspaden en picknickbanken.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK