Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard

Ook na second opinion extra geld nodig voor Activiteitenzone

  •   512 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden vraagt aan de raad om 1.118.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de uitvoering van Park DoetActief Giessenburg, voorheen bekend als de Activiteitenzone. Hier komen een nieuwe sporthal, voetbalaccommodatie, verenigingsgebouw en ook wordt het zwembad verbouwd.

De overschrijding van de kosten werden in het voorjaar al aangekondigd. Naar aanleiding van de tekorten heeft het college dit voorjaar opdracht gegeven voor het uitvoeren van een second opinion. Hierbij is gekeken naar de onderbouwing van de kostenoverschrijding, de actuele risico's, de planning, de toekomstige uitgaven en de mogelijkheid om te bezuinigen. Kort samengevat komt uit het onderzoek naar voren dat er extra budget noodzakelijk is en dat er geen bezuinigingsmogelijkheden aanwezig zijn.

Met de bouw van de Giessenhal is Giessenburg verzekerd van een moderne sportaccommodatie voor de komende decennia. De reconstructie van de voetbalvelden en de bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie maken ook VV Peursum toekomstbestendig. Een nieuw verenigingsgebouw biedt onderdak aan verschillende verenigingen die vanuit dit gebouw activiteiten kunnen organiseren. De opbrengsten van het verenigingsgebouw vormen een inkomstenbron voor het zwembad. Hiermee wordt het jaarlijkse tekort van het zwembad teruggedrongen.

De totale kosten van Park DoetActief Giessenburg komen hierdoor op 10.538.000 euro. Dit bedrag wordt betaald uit de algemene reserve van de gemeente Molenlanden, als de raad daar op dinsdagavond 24 september mee instemt.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }