Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
Foto: Stockfoto 123RF

Molenlanden komt met plan om gemeente veilig te houden en veiliger te maken

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden heeft op 26 oktober het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vastgesteld. In dat plan staat wat er nodig is om Molenlanden veilig te houden en nog veiliger te maken.


Burgemeester Segers: “We willen een gemeente zijn waar iedereen veilig kan wonen, werken en verblijven. Daarbij zien we zes belangrijke thema’s waar we aan gaan werken om de veiligheid te bevorderen.”

Het huidige veiligheidsniveau in Molenlanden is hoog. Het vraagt veel inzet om dit zo te behouden. Daarom staan in het veiligheidsplan op verschillende thema’s doelen gesteld om te blijven werken aan de veiligheid van de gemeente.

Zes prioriteiten
Criminaliteit is vaak onzichtbaar, denk aan ondermijning en cybercrime. De gemeente wil meer zicht en grip krijgen op deze verborgen- en ondermijnende criminaliteit. Daarom gaat de gemeente samen met haar partners extra inzetten op het versterken van de aanpak van georganiseerde criminaliteit door de informatiepositie van gemeente en haar partners te verbeteren.

Het aantal meldingen van jeugdoverlast, al dan niet in combinatie met drugs en/of alcohol, neemt de afgelopen jaren toe. De gemeente Molenlanden zet in op het verminderen van het aantal jeugdoverlast locaties en het verminderen van het gebruik alcoholische drank en verdovende middelen bij jongeren.

Enquête
Deze aandachtspunten sluiten aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat onder de ketenpartners en de inwoners van Molenlanden is gedaan. In de zomer is met het burgerpanel TipMolenlanden en medewerking van de dorps- en stadsvertegenwoordigers een enquête uitgezet die meer dan 600 keer ingevuld is.

Tijdens de raadsvergadering op 26 oktober zijn er nog drie prioriteiten aan toegevoegd. Het gaat om het verminderen van huiselijk geweld, behouden van de brandweerzorg in de gemeente Molenlanden en het beperken van verkeersoverlast als gevolg van houding en gedrag.

Samen voorkomen
Bewoners en ondernemers zijn de ogen en oren in de dorpen en stad. Bij de aanpak van criminaliteit heeft de gemeente hulp van iedereen nodig. “Daarom blijven we constant in verbinding met de inwoners, bedrijven en andere partijen in het maatschappelijk middenveld”, aldus de gemeente Molenlanden. “Met elkaar kunnen we criminaliteit en overlast voorkomen. En als het wel voorkomt, vragen we inwoners melding te maken.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier