Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>&bull; Hoe meer restafval iemand aanbiedt, hoe meer afvalstoffenheffing hij straks moet betalen.</p>

• Hoe meer restafval iemand aanbiedt, hoe meer afvalstoffenheffing hij straks moet betalen.

(Foto: Henk Ganzeboom)

Colleges Waardlandengebied: hoeveelheid restafval bepaalt bedrag heffing

  •   keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Burgemeesters en wethouders van gemeenten in de regio willen de hoeveelheid restafval flink verminderen. Een van de instrumenten die ze daarvoor aandragen is het invoeren van een gedifferentieerd tarief; de vervuiler betaalt.


Bij een gedifferentieerd (variabel) tarief wordt de hoogte van de afvalstoffenheffing mede bepaald door de hoeveelheid restafval die mensen aanleveren.

De betrokken gemeenten willen het beleid in drie stappen veranderen. Het gaat om de gemeenten Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en Vijfheerenlanden, die samen gebruik maken van de diensten van Reinigingsdienst Waardlanden.

Kosten
De hoeveelheid restafval moet omlaag naar maximaal 100 kilogram per inwoner in 2025. Inwoners van het Waardlandengebied boden in 2018 gemiddeld nog 232 kilogram restafval aan. Aanscherping van het beleid is nodig omdat het Rijk de doelstellingen voor afvalscheiding heeft aangescherpt. Gemeenten willen bovendien de kosten voor restafval betaalbaar houden.

Stapsgewijs
De regio wil het nieuwe beleid stapsgewijs invoeren. Bij de eerste stap gaat het om verbetering van de inzameling van grondstoffen.

Voor de eerste fase noemen de colleges zes maatregelen
• Er komen extra containers voor papier, verpakkingsglas en textiel.
• De inzameling van gft bij hoogbouw wordt heringevoerd
• Er komt meer informatie over hoe afval gescheiden moet worden
• Kwaliteitscontroles worden voortgezet en indien nodig vindt handhaving plaats op goed en netjes afval/grondstoffen scheiden.
 • De afvalbrengstations worden heringericht• Waardlanden stimuleert en faciliteert het verlengen van de levensduur van goederen.

Toegangspasjes
Bij stap twee worden de containers voor restafval afgesloten. Alléén inwoners van de Waardlanden-gemeenten krijgen een pasje waarmee zij de ondergrondse restafvalcontainers kunnen openen om afval in te doen. Dezelfde pasjes bieden toegang tot de afvalbrengstations. Zo willen de gemeenten voorkomen dat mensen uit omliggende gemeenten hun afval gratis komen dumpen in containers in het Waardlandengebied (afvaltoerisme).

Heffing variabel
Bij stap drie wordt het scheiden van afval beloond door een deel van de afvalstoffenheffing variabel te maken. Hoe beter mensen hun afval scheiden, hoe minder vaak zij restafval hoeven aan te bieden en hoe minder afvalstoffenheffing zij betalen.

Voor grof huishoudelijk afval, puin, hout en grof tuinafval worden ook tarieven ingevoerd, en geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Trendbreuk noodzakelijk
In de Waardlandenregio bestaat maar liefst 70 procent van de 232 kilogram restafval uit herbruikbare materialen. Dus 162 kilogram zou benut kunnen worden als grondstof en gerecycled kunnen worden.

Betaalbaarheid
Niet alleen milieudoelstellingen zijn een factor. Het naar beneden brengen van de hoeveelheid restafval is ook nodig om afvalverbranding betaalbaar te houden. Doordat het Rijk verbrandingsbelasting invoert, wordt het verbranden van restafval steeds duurder.

Haalbaar
In de regio ligt de focus op het gescheiden inzamelen van herbruikbaar afval en op meer hergebruik. De colleges van burgemeesters en wethouders zijn ervan overtuigd dat de doelstelling van 100 kilogram restafval haalbaar is. In een persbericht stellen zij: ‘Gemeenten om ons heen laten dit ook zien.’

Draagvlak
Bij het formuleren van het nieuwe grondstoffenbeleid zijn inwoners, gemeenteraden en ketenpartners betrokken. De titel van het nieuwe beleid luidt: ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente, 2021 – 2025’ In een persbericht stellen de gemeenten: ‘Waardlanden heeft inwoners gevraagd wat zij van de voorgestelde maatregelen vinden. Daaruit is een groot draagvlak gebleken.’

In juni spreken de raden van bovengenoemde gemeenten zich uit over het collegevoorstel. In Molenlanden staat het voorstel 1 juni op de agenda.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier