Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Het gemeentehuis in Hoornaar zal voor 4,5 ton worden verbouwd.
• Het gemeentehuis in Hoornaar zal voor 4,5 ton worden verbouwd. (Foto: Geurt Mouthaan)

Coalitie Molenlanden: '4,5 ton voor verbouwing gemeentehuis Hoornaar goed besteed'

  •   769 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentehuis in Hoornaar zal voor 4,5 ton worden verbouwd. CU, SGP en PM riepen op tot verdere besparingen, maar vingen dinsdagavond bot bij de meerderheid van de raad.

Ondanks de speldenprikken besloot de gemeenteraad unaniem over de gemeentelijke huisvesting.

In grote lijnen:

• Molenlanden realiseert in eigen beheer aan het Melkwegplein in Bleskensgraaf nieuwe huisvesting voor de binnen- en buitendienst. Uiterlijk in mei 2020 wordt een concreet ontwerp voorgelegd aan de raad.

• Dorpshuis De Spil in Bleskensgraaf wordt verbouwd en geschikt gemaakt als onder meer centrale vergaderlocatie en servicepunt.

• Het bestaande gemeentehuis in Hoornaar wordt verbouwd en gaat dienst doen als centrale werklocatie voor de ambtelijke organisatie, totdat de nieuwbouw in Bleskensgraaf opgeleverd is. Kosten: 450.000 euro. De verbouwing moet na de zomer van 2020 gereed zijn.

Besparingsopties
ChristenUnie, SGP en Progressief Molenlanden zagen mogelijkheden voor doelmatigheid op onderdelen 'die geen blijvend nuttig effect hebben na afloop van de komende twee à drie jaar'. In een motie werden als concrete besparingsopties de pui, entreezone en het parkeerterrein genoemd. Beoogd voordeel: twee ton. "Ontzettend veel geld", hield Harry Stam (CU) de coalitiepartijen voor.

Toch waren DoeMee!, CDA en VVD er niet voor te porren. "Het geld wordt goed besteed aan werkplekken voor onze medewerkers", meende Ad van Rees (CDA). Bert Snoek (VVD) voegde er aan toe: "450.000 euro is geen cent teveel."

Dat vond wethouder Bram Visser ook: "De motie klinkt sympathiek, maar is overbodig. Het plan is sober en doelmatig. Het gaat niet alleen om goede werkplekken, er wordt ook rekening gehouden met de woon- en leefomgeving."

Courant pand
Paul Verschoor (PM) uitte zijn zorgen 'over de toekomstbestendigheid van de investering in Bleskensgraaf'. "Het gebouw moet in de toekomst niet onverkoopbaar zijn. Verlies van overheidsgeld bij een noodzakelijke verkoop moeten we voorkomen."

Dat was de wethouder met hem eens. "Ook wij willen een zo courant mogelijk pand." Niettemin diende Verschoor samen met de CU een motie in, die verder niet werd gesteund.

Geen uitgemaakte zaak
De VVD liet zich overigens niet vastpinnen op de plannen in Bleskensgraaf. Bert Snoek verwees hierbij naar de noodzakelijke bezuinigingsoperatie en naar de economische gevolgen van de coronacrisis. "Nieuwbouw van de binnen- en buitendienst is voor ons dan ook nog geen uitgemaakte zaak." Snoek zei zich hierover pas te willen uitspreken als het voorlopig ontwerp er is. "Hopelijk voeren we het debat nog voor het zomerreces."

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }