Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De plantekening van het MFC.
• De plantekening van het MFC.

Gemeenteraad Molenlanden unaniem akkoord met MFC Schelluinen

  •   keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden is dinsdagavond unaniem akkoord gegaan met de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) in Schelluinen.


De raad trekt vijf miljoen euro uit voor de realisatie van het MFC, waarin een nieuw dorpshuis, OBS Het Tweespan en een activiteitenzaal gehuisvest zullen worden.

Daarnaast is nog een kleine vier ton beschikbaar voor de herinrichting van de openbare ruimte, waaronder verkeersveilige routes.

Corné Egas (SGP) zei 'volledig in het duister te tasten' over de exploitatie. "We hebben geen inzicht in de cijfers en willen dat toch echt aan de voorkant geregeld hebben."

Egas bepleitte een sluitende exploitatie. "Het zou vreemd zijn om per dorp beleid te maken. Het speelveld moet gelijk zijn."

Misverstand
Voor wat betreft de cijfers bleek er sprake te zijn van een 'misverstand'. De cijfers waren wel degelijk, zij het in een laat stadium, vertrouwelijk naar de raad gestuurd. "De exploitatie sluit op nul", stelde wethouder Bram Visser de SGP-fractie gerust.

Toekomt
De politiek kon zich in grote lijnen dus vinden in het voorstel van het college. "Schelluinen krijgt wat het toekomt", spraken Berend Buddingh' (DoeMee!) en Herman van de Water (CDA) in vrijwel dezelfde bewoordingen.

Vertraging
Wel leefden er nog wat wensen met betrekking tot de verplichte watercompensatie. De SGP diende zelfs een motie in om hiervoor in het peilgebied Schelluinen landbouwgrond aan te kopen. Egas wilde niet het onmogelijke vragen van het college, maar: "Waag er een paar telefoontjes aan, doe een poging."

Wethouder Visser ontraadde de motie echter met klem, alleen al omdat het zou leiden tot een forse vertraging van het traject. De motie werd door de overige fracties niet gesteund en weer ingetrokken door de SGP.

Rick den Besten
Hoofdredacteur Het Kontakt Edities en (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard en Regio-Voetbal.
Volg @RickdenBesten op twitter >
Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten