Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De betrokken bij de subsidieaanvraag voor het techniekonderwijs.
• De betrokken bij de subsidieaanvraag voor het techniekonderwijs. (Foto: Doranny Kranendonk)

Bijna tien miljoen euro subsidie voor techniekonderwijs

  •   467 keer gelezen

REGIO • De vmbo-afdelingen van een aantal scholen uit de regio, waaronder Gilde Vakcollege Techniek, Gomarus en Omnia College in Gorinchem, het Willem Van Oranje College in Wijk en Aalburg en een aantal andere scholen in de regio, ontvangen tussen 2020 en 2024 samen in totaal negen miljoen euro van de overheid om hun techniekonderwijs te versterken. Het lokale bedrijfsleven zal daar bovenop in de vorm van cofinanciering 10% bijdragen, waardoor het totaal op bijna 10 miljoen euro uitkomt.

Deze financiële impuls heeft tot doel de samenwerking tussen scholen, regionale opleidingscentra en bedrijven beter op elkaar af te stemmen. Daarbij horen stages, investeringen in moderne apparatuur, scholing van docenten en maatwerk tijdens de opleiding. Onderwijsminister Arie Slob wil daarmee vacatures bij bouwbedrijven, in de metaal- en installatiebranche vervullen. Deze sectoren vergrijzen snel en snakken naar nieuw bloed. Slob trekt landelijk ruim 100 miljoen uit voor het stimuleren van het beroepsonderwijs in Nederland. 

Om over de rijksbijdrage te kunnen beschikken hebben de scholen een uitgebreid activiteitenplan voor de regio opgesteld, dat de komende jaren dient als kompas. Het voornaamste doel is om leerlingen te motiveren om voor een technische opleiding te kiezen en hun opleiding op het mbo te vervolgen.

Krijn Redert, directeur Gilde Vakcollege Techniek en penvoerder voor het activiteitenplan van Sterk Techniek Onderwijs: "Deze subsidie is voor ons een bevestiging dat we als regio de goede weg zijn ingeslagen. Het afgelopen jaar is er door de verschillende scholen hard gewerkt aan de plannen en ik ben blij dat dit geresulteerd heeft in deze grote subsidie. Alle via het activiteitenplan ingediende projecten hebben groen licht gekregen. Daar zijn wij uiteraard heel trots op." 

De regio wil een versterking en modernisering van het huidige techniekonderwijs. In onze plannen noemen we dit 'de basis op orde'. Dit betekent ver- en nieuwbouw lokalen, klassenverkleining, updates van machines en gereedschappen, implementeren van nieuwe technieken en het scholen van ons personeel hierin. Het gezamenlijke gebruik van technische lokalen is geen doel. De bezetting van de lokalen op alle scholen is doelmatig en op sommige scholen zelfs te klein. 

De regio wil daarnaast het aanbod van doorlopende leerlijnen vanuit het vmbo naar mbo versterken en uitbreiden met Smart Technology, Maritiem en Techniek, Media, vormgeven en ICT en Infra.  

Iedere leerling van het basisonderwijs is een aantal keren per jaar structureel actief bezig met techniek en iedere techniekdocent moet in staat worden gesteld om periodiek een stage of bijscholing binnen het bedrijfsleven/de opleiding te volgen.

Op dit moment vindt het technisch vmbo-onderwijs voornamelijk plaats binnen de schoolmuren. De scholen hebben de ambitie om het leren op de bedrijfswerkplek meer te integreren in het technisch vmbo. Om het werkplekleren een boost te geven, worden hotspots ingericht en bijbehorend lesmateriaal ontworpen. Leerlingen leren hier door te werken aan echte praktijkopdrachten van bedrijven. Door samen gebruik te maken van de hotspots, in eerste instantie de vier technische vmbo-scholen, wordt in de toekomst een up-to-date en dekkend onderwijsaanbod gegarandeerd.

De regio ondersteunt scholen die andere vormen van techniekonderwijs aanbieden in hun ontwikkeling. Daarvoor is het noodzakelijk dat de regio de scholen met een theoretische leerweg (en met een TOT-programma) helpt bij de ontwikkeling van hun vak techniek. Ook scholen met een Dienstverlening & Producten-programma en het 'groen' onderwijs hebben leerlingen die uitstromen richting technische beroepen. Ook met deze scholen willen zij samenwerking aangaan en samen met hen een aantrekkelijk techniekaanbod realiseren in de regio. 

Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier

HET KONTAKT OP FACEBOOK }