Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De meeste leerkrachten in de regio stonden op 6 november gewoon voor de klas.
• De meeste leerkrachten in de regio stonden op 6 november gewoon voor de klas. (Foto: nl.123rf.com)

Meeste scholen in regio negeerden stakingsdag

  •   822 keer gelezen

REGIO • Met uitzondering van één school heeft het personeel van de christelijke basisscholen in de regio niet deelgenomen aan de stakingsdag van het onderwijzend personeel op woensdag 6 november. Van de 25 openbare basisscholen van O2A5 deden er 17 mee.

Voor de afwezige actiebereidheid van de christelijke scholen hebben bestuurders als belangrijkste verklaringen: het arbeidsethos van leerkrachten in de regio en dat de dag samenviel met de christelijke dankdag voor gewas en arbeid.

Ameide
De Vereniging voor PC primair onderwijs Trivia bestuurt 17 christelijke basisscholen in de regio (11 in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, 6 in de Lopikerwaard). Van deze scholen sloot alleen De Kandelaar in Ameide voor twee uren de deuren. De zes  Alblasserwaardse christelijke basisscholen van de Vereniging voor Karakter deden geen van allen mee.

Dankdag
Trivia-bestuurder Len de Pater legt uit: "Het was gisteren dankdag, daar wordt op veel Triviascholen aandacht aan besteed, vaak samen met een plaatselijke kerk. Dat wilde ons personeel niet in gevaar brengen door te staken. Maar als het geen dankdag was geweest, was het waarschijnlijk anders geweest."

Tevreden
Corné Egas van Karakter: "Er was één school dicht in verband met dankdag, maar niet vanwege de staking. Onze mensen zijn naar mijn inschatting tevreden met de 8 procent salarisverhoging die ze kregen en de huidige toezeggingen van de minister. De meeste mensen in onze vereniging zijn dankbaar voor het werk dat ze mogen doen. Ik hoor zelden de klacht dat onze mensen te weinig verdienen." 

Klachten over de groepsgrootte hoort hij ook niet. "De gemiddelde groepsgrootte is bij ons 23 leerlingen. In Bleskensgraaf hebben we één groep met 30 leerlingen. In grotere groepen zetten we er een  onderwijsassistent bij."

Werkdruk
Eerder kregen scholen middelen om de werkdruk te verlagen. "Die middelen worden naar tevredenheid ingezet", aldus Egas. "Daar waar te grote werkdruk is, is het de taak van bestuurders om maatregelen te nemen. We hebben bijvoorbeeld vakleerkrachten voor gym aangesteld. De ene school geeft af en toe een middag vrij zodat leerkrachten de administratie kunnen bijwerken, andere zetten bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten in."

Roeping
Egas vervolgt: "Binnen Karakter heerst vooral dankbaarheid. Mensen werken bij ons omdat ze een roeping en missie hebben. Het heeft wellicht ook iets met het arbeidsethos te maken; plicht en roeping wegen voor de mensen hier door."

Vragen van ouders kreeg Egas niet. "Wij hebben niet echt een stakingscultuur, dat is bij ouders wel bekend. Omdat het woensdag door dankdag voor ons al een vrije dag was, was het ook niet nodig om met ouders te communiceren."

Imago
Egas herkent zich niet in de uitingen over ernstige tekorten. "Er is al een forse extra investering gepleegd. We leveren in Nederland onderwijs op een behoorlijk niveau, inderdaad met beperktere middelen dan in andere landen in Europa, maar toch zijn we in staat goed onderwijs neer te zetten." Dat er in verband met personeelstekorten iets aan het imago gedaan moet worden, vindt Egas wel. "Wij hebben nu nog geen nijpend probleem, maar op enig moment gaan er mensen met pensioen en dan ontstaan er uiteraard ook bij ons problemen."

Zwangerschapsverlof
Bij Trivia worden de tekorten nu al gevoeld. De Pater: "We merken steeds meer dat de nood aan de man is. We zien zwangerschapsverloven aankomen, dat wordt spannend. Kunnen we dat met goed gekwalificeerde mensen invullen?"

Extra geld
Net als Egas plaatst ook De Pater kritische kanttekeningen bij de stakingsdag. "Er wordt vooral gestaakt voor extra geld, het is de vraag of je daarmee de problemen oplost. Het is niet goed voor het imago, maar geeft vooral de boodschap af dat de werkdruk hoog is en het salaris laag."

Toch zegt De Pater: "Ik zeg niet: er is niks aan de hand. We voelen de problemen. Maar geld alleen gaat het niet oplossen. Het eerste wat moet gebeuren is: imago verbeteren. Het salaris kan een onderdeel zijn, maar het heeft ook te maken met de hoeveelheid regie die je je eigen leerkrachten geeft. Moeten ze dingen doen waar ze het nut niet van inzien? Het gesprek daarover blijven we voeren. Geef de leerkracht zijn vak terug."

Naar Den Haag
Bij O2A5 deden 17 van de 25 openbare basisscholen in de regio mee aan de stakingsdag. Directeur-bestuurder Bert van der Lee staat achter de stakers. "Leerkrachten zijn op pad gegaan naar de manifestaties, met name in Rotterdam, ook wel in Den Haag. Ik heb allen geschreven dat ik me buitengewoon goed kan voorstellen dat ze met kracht hun stem wilden laten horen. Zeker na wat er in weekeinde was gebeurd, toen vakbonden de staking afbliezen, terwijl er structureel geen geld komt."

Salariskloof
De werkdruk is hoog, vindt Van der Lee. "We hebben we de werkdrukmiddelen goed ingezet, maar het is niet genoeg. Leerkrachten kunnen er niet op rekenen dat hun werk bij ziekte adequaat wordt overgenomen. Dan moeten collega's extra werken. Dat levert extra werkdruk op. Verder ervaren mensen een salariskloof met het voortgezet onderwijs en zijn er te weinig middelen voor huisvesting en leermiddelen."

Kabinet
Van der Lee vindt dat de werkdruk moet verminderen en dat de beloning verbeterd moet worden. Hoopvol gestemd is hij niet. "Ik heb woensdag geprobeerd zicht te krijgen op wat zich afspeelde in de Tweede kamer, daar heb ik geen warm gevoel van gekregen. Er werd gezegd: het is aan het volgende kabinet om een meer structurele oplossing te bedenken."

In het hele land sloten woensdag bijna 4.500 van de ruim 7000 basisscholen en 1400 vestigingen van middelbare scholen de deuren. Inzet was: meer geld voor extra leerkrachten en een beter salaris. 

Vakbond
Vakbondsman Jan de Vries uit Goudriaan, voorzitter bij CNV Connectief sprak op De Dam in Amsterdam stakers toe. "Wij hebben er afgelopen weekend wel een beetje een potje van gemaakt. En toch staan jullie hier. We maken ons zorgen over onze kinderen, of we ze nog wel het onderwijs kunnen bieden dat ze nodig hebben. Daarom houden we een krachtig pleidooi, omdat het niet kan blijven bij incidenteel geld, er is structureel meer geld nodig voor het onderwijs. Jullie verdienen meer geld en waardering, ook de kinderen waar jullie je verantwoordelijk voor voelen." 
Volgens De Vries moet er structureel geld bij.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }