• GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger bracht vorig jaar een bezoek aan het EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder.
• GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger bracht vorig jaar een bezoek aan het EMK-terrein in de Krimpense Stormpolder. Foto: aangeleverd

Opnieuw Kamervragen over Krimpens EMK-terrein

Algemeen 912 keer gelezen

DEN HAAG/KRIMPEN A/D IJSSEL • GroenLinks stelt opnieuw vragen aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven-van der Meer (Infrastructuur en Waterstaat) over het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. 

Kamerlid Suzanne Kröger vraagt niet alleen om specifiekere informatie over de stagnatie van de hersanering van het gifterrein - en de daarmee gemoeide kosten - , maar wil ook garanties dat de huidige situatie veilig is.

Van Veldhoven gaf in november aan dat de damwand rond het gifterrein in een redelijke staat verkeert. GroenLinks stelt dat die wand in een ‘excellente staat’ zou moeten verkeren. Kröger wil van de staatssecretaris de garantie dat de damwanden de verontreinigde bodem isoleren en er geen giftige stoffen weglekken. In de interne stukken waar GroenLinks nu over beschikt, wordt er namelijk gesproken over een ‘instabiele voorwand’ en lijkt er grote twijfel te zijn over de isolatie aan de onderzijde.

‘Stoorzenders’
Krimpenaren Wouter van Blanken en Arjan de Bruin van GroenLinks doen al geruime tijd onderzoek naar de problematiek rond het EMK-terrein en zetten onder meer de website gifbeltkrimpen.net op. Zij hebben ook nu weer het nodige voorwerk gedaan voor de vervolgvragen die door Kröger zijn ingediend. De Bruin is blij met de steun vanuit de landelijke politiek. “Lokaal zijn we door wethouder Wubbo Tempel ‘stoorzenders’ genoemd. Open en eerlijke processen laten zich wat ons betreft echter niet door het stellen van vragen verstoren. Het is duidelijk dat onze kamerfractie daar precies zo over denkt.”

Van circa 30 procent van het terrein is in 2020 het asfalt verwijderd, evenals de toplagen bestaande uit lichtvervuilde grond en AVI-slakken die nu in grote bergen elders op het terrein liggen. GroenLinks wil graag van de staatssecretaris weten hoe zij tegenover de wens van de gemeente Krimpen aan den IJssel staat om - voordat de daadwerkelijke bodemreiniging van de rest van het terrein plaats zou moeten vinden - al kavels in dit ‘bouwrijpe’ deel uit te mogen geven. De vrees is, dat er wat dit betreft nu te hard van stapel wordt gelopen.

Kosten
De kosten voor het onderzoek en de hersanering zelf lopen inmiddels in de miljoenen. Een exact bedrag is tot op heden onbekend. In de eerdere antwoorden van het ministerie werd in elk geval aangegeven, dat de extra kosten niet meer in verhouding tot de opbrengsten zouden staan. De staatssecretaris wordt nu gevraagd hoeveel gemeenschapsgeld er in totaal mee gemoeid is.

Wouter van Blanken heeft grote moeite met de huidige gang van zaken: “Er wordt nu ergens in achterkamertjes voor ons allemaal bepaald hoeveel die schone grond precies zou mogen kosten. Voor ons houdt een democratie in, dat we hier met elkaar in alle openheid over beslissen. Het gaat hier immers niet alleen om een kille kosten-baten-analyse, maar juist ook om de waarde van schone grond op zichzelf.”

Complexe zaak
In een reactie zegt wethouder Wubbo Tempel dat de sanering van het EMK-terrein een complexe zaak is waar het Rijk veel verantwoordelijkheid in heeft. De extra aandacht als gevolg van de Kamervragen kan hierbij nuttig zijn. Tempel herkent zich niet in de kritiek van de lokale GroenLinks-fractie. “Wat de transparantie betreft hebben we in december een uitgebreide raadssessie met vele deskundigen gehad. Het stond iedereen vrij daar vragen te stellen.”

Volgens Tempel hebben veel mensen van die mogelijkheid gebruik gemaakt. “De deskundigen hebben duidelijke antwoorden gegeven. Ook hebben we de vervolgprocedure helder uiteengezet. Van meerdere ‘meeluisteraars’ hebben we complimenten gehad over de raadssessie en de uitgebreide en geduldige toelichting daarin. Hoewel ze geen raadsfractie is, heeft GroenLinks Krimpen uitgebreid de gelegenheid gekregen haar visie te geven.”

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie