• Wim Besseling: 'Omdat de stabiliteit van de dijk is verslechterd, kan het bij hoog water mis gaan'.
• Wim Besseling: 'Omdat de stabiliteit van de dijk is verslechterd, kan het bij hoog water mis gaan'. Foto: Anne Marie Hoekstra

Bewoners Lekdijk: ‘We weten al vijf jaar dat het hier fout is’

Algemeen 2.826 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Na jaren strijden met Waterschap Rivierenland over schadevergoeding, voelen gedupeerde bewoners van de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland zich gesteund door het kritische rapport van prof.dr.ir. Stefan van Baars.

“We weten al vijf jaar dat het hier fout is”, zegt David van Zanten, bewoner van Lekdijk 385. “Als leek kun je er de vinger niet op leggen, maar nu is er een professor die kan zeggen wat er fout is gegaan.”

Water omhoog
Al bij de plaatsing van boorpalen in de zomer van 2016 maakte Van Zanten zich zorgen. “De plaatsing van boorpalen was voor ons een complete verrassing. Wij dachten dat ze diepwanden zouden zetten. Na plaatsing van de derde boorpaal begon er water omhoog te komen. Dat vonden we vreemd. Toen ze de bouwput weer dicht maakten, dachten wij: ze zullen wel speciale maatregelen treffen. Maar nee, het water hoosde de tuin in.”

Drainage
In het najaar van 2016 ging het mis. “Tijdens herfstbuien liep het water mijn keuken in en bij buren liep het de schuur in. Dat hadden we nog nooit gezien. Van Mourik zei dat dit kwam omdat er nog geen gras op de dijk groeide. Ze zouden een drainage leggen. Ze hebben er vijf jaar over gedaan om een goede drainage aan te brengen. Nu ligt hij wel goed, maar droog is het nog niet. Mijn fundering staat nog in het water.”

Scheuren
Het huis van de familie Van Zanten zit ook vol scheuren. “Die variëren van haarscheuren tot grote scheuren. Ook komen er steeds nieuwe scheuren bij. Eerst kwam er een expert die zei dat we trekankers moesten plaatsen. Maar een andere deskundige zei: ‘Als je fundering niet goed is, moet je geen trekankers zetten, dan trek je je huis uit elkaar.”

Schadevergoeding
Van Zanten schreef een brief aan dijkgraaf Co Verdaas van het waterschap. “Toen kwam het in een stroomversnelling en deden ze een aanbod voor schadevergoeding. Daar moest ik om lachen. Lang niet alle schade is erin opgenomen, ook de waardevermindering van ons huis niet. De vergoeding is maar 30 procent van het werkelijke schadebedrag en dat is onvoldoende om het huis in oude staat terug te brengen. Ik heb dat niet ondertekend, want als je dat doet, heb je geen recht meer op vergoeding van nieuwe schade.” Volgens Van Zanten zou zijn fundering gecontroleerd moeten worden. “Ik heb het ernstige vermoeden dat die is beschadigd. Ze zeggen dat ik scheuren in mijn granolmuren weer vol moet smeren, maar dat heeft geen zin zolang de boel hier zo onstabiel is. We zakken hier per jaar 6,5 millimeter. Dat is meer dan in Gouda, dus er is iets aan de hand hier.”

Risico
Voor aanvang van het dijkverzwaringsproject heeft Van Zanten het waterschap gevraagd zijn huis te kopen. “We zeiden: dit is zo’n groot risico, we zijn bang dat er schade komt. Als wij hier weggaan, kunnen jullie gewoon een berm neerleggen. De toenmalige projectmanager had daar wel oren naar. Maar plotseling kwam er een nieuwe, die zei: ‘Dat doen we niet.’ Nu zitten we met de ellende. Bewoners worden er letterlijk en figuurlijk ziek van. Ik ga ermee naar bed en sta ermee op.”

Onderzoek Deltares
Dat het waterschap nu een onderzoek laat uitvoeren door Deltares stelt Van Zanten niet gerust. “Daar heb ik geen vertrouwen in. Deltares en het waterschap zitten bij elkaar op schoot. Deltares is kind aan huis bij het waterschap.”

Bruiloft
Een stuk verderop aan de dijk woont familie Besseling, op Lekdijk 329. Een van de eerste herinneringen van Wim Besseling aan de dijkversterking dateert uit de nacht van 15 op 16 juni. “Tijdens het boren van de palen liep er water in ons huis. Op 16 juni hadden we een bruiloft. De avond daarvoor heb ik tot ‘s nachts half twee in het onderhuis gezeten om water weg te pompen. Daarna hebben familieleden me afgelost. We zaten vermoeid in het gemeentehuis en op het feest.”

Geen vergoeding
Besselings huis dateert uit 1923. “In 2010 hebben we een nieuwe aanbouw geplaatst. Professor Van Baars constateerde dat de hoek van onze aanbouw 2 centimeter omhoog is gekomen tijdens de uitvoering van het werk. Toen snapte ik dat er een muurplaat is verschoven. Daar heb ik het waterschap twee keer bij gehad, maar ik krijg geen vergoeding want het is niet bewezen dat deze schade ontstaan is door het werk aan de dijk. Dat zinnetje komt vaak terug in de verslagen.”

Lachertje
Het voorstel voor schadevergoeding vindt Besseling een lachertje. “Ze vergoeden flexibele kit voor de scheuren, maar de scheuren worden nog steeds erger want het verzakken is niet gestopt. Wat ze doen is symptoombestrijding. Volgens Van Baars gaat het ook niet stoppen. Ik moet telkens aan Groningen denken. Wij maken hetzelfde mee als de mensen in Groningen, dat gevoel heb ik.” Bij lezing van het rapport van Van Baars was het alsof er een last van zijn schouders viel, zegt Besseling. “Ik heb vertrouwen in Van Baars. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe het waterschap dit verder op gaat pakken.”

Dijkgraaf: ‘We onderschatten het niet’

TIEL • Dijkgraaf Co Verdaas is geschrokken van het rapport van prof.dr.ir. Stefan van Baars, erkent hij. “Je hoort natuurlijk liever dat alles koek en ei is. We gaan elke zin in het rapport op waarde schatten.” 

De kritische analyse kwam vrij onverwacht. “Van Baars heeft op 1 maart om informatie gevraagd, verder is er met mij geen contact geweest. Op woensdag 14 april kwam zijn rapport via e-mail bij het waterschap binnen.”

Geen signalen
Kreeg de dijkgraaf al eerder signalen dat er problemen waren met de Lekdijk? “Mij hebben eerder geen signalen bereikt. Dit rapport kwam redelijk blanco binnen. Ik doe geen uitspraken over de vraag of anderen wel signalen hadden. Dat wil ons eigen bestuur ook weten. Ik wil eerst weten wat er wanneer wel of niet is gewisseld. Als dat helder is, kunnen we dat op waarde schatten. We onderschatten het niet.”

Niet wegkijken
Op inhoudelijke vragen over het rapport wil Verdaas nog niet ingaan. Hetzelfde geldt voor vragen over afhandeling van de schade. “De zorgvuldigheid vraagt dat je dit allemaal uitzoekt. We nemen het rapport van Van Baars uiterst serieus. Het kost enige tijd om dat uit te diepen, zowel de inhoud als de consequenties. Dat is ook in het belang van de bewoners. Alle vragen die gesteld worden door bewoners en ons eigen algemeen bestuur moeten van antwoorden voorzien worden. We zullen niet wegkijken, niet vertragen, niet bagatelliseren.”

Stefan van Baars: ‘Onderzoek is logisch’

NIEUW-LEKKERLAND • “Dit is een logische volgende stap. Ik snap wat er gebeurt.” Met deze woorden reageert prof. dr. ir. Stefan van Baars op het onderzoek dat het waterschap instelt naar eventuele fouten die gemaakt zijn bij de dijkversterking nabij Nieuw-Lekkerland.

Stefan van Baars heeft een vernietigend rapport geschreven over de fouten die gemaakt zijn bij de dijkversterking. Naar aanleiding daarvan heeft Waterschap Rivierenland aan onafhankelijk onderzoeksbureau Deltares opdracht gegeven op uit te zoeken wat er mis is gegaan tijdens de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en het Schoonhovense veer.

Laten beoordelen
“Dit had natuurlijk veel eerder moeten gebeuren”, vervolgt Van Baars. “Als er een plan ligt voor zo’n groot project moet je dat natuurlijk vooraf laten beoordelen door een groot technologisch instituut.”

Onbegrijpelijk
Van Baars blijft het onbegrijpelijk vinden dat burgers in deze kwestie hebben moeten aantonen dat de dijk onveilig is, terwijl het in zijn ogen zo zou moeten zijn dat het waterschap had moeten aantonen dat de dijk veilig is. Verder wil Van Baars de uitkomsten van het onderzoek eerst afwachten. “Ik kan er verder nu nog niet op reageren. Wel is het belangrijk om in deze zaak niemand op zijn blauwe ogen te geloven.”

Erkenning en onderzoek
Volgens Van Baars is het eerste belangrijke wat nu moet gebeuren vanuit de overheid: erkenning geven voor de situatie. Daarna moet er onderzoek komen naar een oplossing. “Want de veiligheid van heel veel mensen is in het geding.”

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie