• De drie Giessenburgse gedocoreerden in het bijzijn van burgemeester Theo Segers.
• De drie Giessenburgse gedocoreerden in het bijzijn van burgemeester Theo Segers. Foto: Rick den Besten
+ drie korte video’s

Burgemeester Segers verrast gedecoreerden Molenlanden met bezoek aan huis

Algemeen 2.994 keer gelezen

MOLENLANDEN • Op maandag 26 april heeft burgemeester Theo Segers de 10 gedecoreerden in de gemeente Molenlanden verrast met een bezoek.

Hij ging persoonlijk langs om het nieuws te vertellen dat zij zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester koos er bewust voor om dit persoonlijk te vertellen. Vanzelfsprekend op gepaste afstand.

Hieronder staan de 10 gedecoreerden en hun verdiensten.

Gerry Munter-Janse uit Nieuw-Lekkerland
Mevrouw Munter-Janse was jarenlang bestuurslid waarvan de laatste jaren als voorzitter van de Dans- en Gymnastiekvereniging Kracht & Vriendschap in Nieuw-Lekkerland. Zij was aanspreekpunt, droeg zorg voor het werven van fondsen en organiseerde allerlei activiteiten. Zelf is ze dit jaar al 70 jaar lid van de vereniging.

Mevrouw is ook al jarenlang mantelzorger van haar hulpbehoevende man.

Daarnaast collecteerde ze als vrijwilligster voor onder andere de Dierenbescherming, Jantje Beton en het Wilhelmina Fonds. Mevrouw Munter-Janse is iemand die altijd voor iedereen klaar staat, onder andere als chauffeur voor buurtgenoten om ze naar medische afspraken te brengen. Zij is iemand die zich al geruime tijd voor de samenleving inspant en anderen stimuleert.

Wim van Aken uit Groot-Ammers
Meneer Van Aken was actief als scriba, ouderling, penningmeester, lid van de Commissie van Beheer en preases van de Kerkenraad van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Langerak. Hij is coördinator van het Samenwerkingsverband NGK/GKV en lid van de Taakgroep Financiën & Beheer van de Gereformeerde Kerk Langerak e.o.. Hij was betrokken bij de voorbereiding en het coördineren van het samengaan van de twee kerken: de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Langerak e.o.. Ook was hij bestuurslid en lid van de bouwcommissie van de CSG Willem de Zwijger in Schoonhoven. Als coördinator van de Stichting Schuldhulpmaatje verzamelde hij hulpvragen van mensen die financiële problemen hadden om deze vervolgens te koppelen aan vrijwilligers die dan bij de hulpbehoevenden langs gaan.

Daarnaast brengt hij regelmatig gemeenteleden en senioren van het verzorgingshuis de Vijverhof in Nieuwpoort naar de kerkdiensten, rijdt jongeren met een beperking naar een zorgboerderij en brengt zijn kleinkinderen weg.

Cees de Graaf uit Langerak
Meneer De Graaf verricht al jarenlang diverse activiteiten binnen de hengelsportvereniging HSV De Karper in Nieuwpoort-Langerak. Namelijk het onderhouden van het tuinhuisje, de materialen, de visplekken en de visstekken. Hij is het aanspreekpunt voor de gemeente voor het onderhoud van de grachten en de vliet.

Hij is lid van de wedstrijdcommissie en organiseert jaarlijks 85 wedstrijden.

Ook is hij bestuurslid. Hij wordt gezien als de stabiele factor want bij wisseling van de bestuursleden zorgt hij dat de praktische kennis en kunde binnen het bestuur blijft.

Klazien de Groot-Rietveld uit Noordeloos
Mevrouw De Groot-Rietveld was secretaris van de Sportvereniging Noordeloos. Zij trainde en begeleidde de jeugdvolleybalteams. Zij was secretaris van de Oranjevereniging Wilhelmina in Noordeloos (350 leden). En organiseerde ook de activiteiten rondom Koninginnedag, 4 en 5 mei en eens per vijf jaar de feestweek in Noordeloos. Ook was zij secretaris en voorzitter van de christelijke vrouwenvereniging De Passage in Noordeloos. Momenteel is zij nog actief als vrijwilligster bij De Open Eettafel te Noordeloos. Zij verzorgt de maandelijkse warme maaltijd voor de oudere dorpsbewoners. Tot voor kort zij was secretaris van de Dorpsraad Noordeloos. Zij zette zich in voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie, een kunstgrasveld en speeltuin en beheerde het secretariaat. Sinds 2019 organiseert zij wekelijkse koffieochtenden in het dorpshuis en maandelijks een lezing of workshop. Ook is zij secretaris van de Energie Coöperatie Molenlanden. Zij zet zich via het burgerinitiatief in voor het starten van zonnepaneelprojecten in de omgeving.

Jos de Groot uit Hoornaar
Meneer De Groot was zelfstandig ondernemer, melkboer en eigenaar van een rijdende SRV-winkel te Hoornaar en Noordeloos. Door de bezorging aan de deur, vooral voor ouderen, leverde hij een bijdrage aan de leefbaarheid van de kleine dorpskernen. Hij was bestuurslid van de Buurtvereniging ‘Het Oude Dorp’. En was mede-initiatiefnemer van de jaarmarkt in Hoornaar en lid van de Marktcommissie. De opbrengsten van de jaarmarkt waren voor de organisatie van de vijfjaarlijkse Oranjefeesten. Hij was kartrekker van de jaarlijkse wagenbouw voor de optocht tijdens de Oranjefeesten. En organiseerde de barbecue voor het dorp tijdens de Oranjefeesten en de jaarlijkse intocht van Sinterklaas. Hij was vrijwilliger bij, actief lid en erelid van de Ondernemersvereniging Hoornaar.

Hij is nog steeds actief als vrijwilliger bij de Gereformeerde Ontmoetingskerk in Noordeloos. Als barmedewerker en als lid van de onderhoudsploeg werkt hij als vrijwilliger bij de voetbalvereniging VV SteDoCo. En hij is vrijwilliger bij de Dorpsraad ‘Bruisend hoornaar’. Ook is hij actief bij het onderhoud van natuurgebied ‘De Wielen’ en coördineert daar de inzet van vrijwilligers.

Mevrouw Koos Beentjes uit Giessenburg
Mevrouw Beentjes was oprichtster en trainster van de badmintonclub bij Sportvereniging Vridos te Giessenburg. De afdeling startte met 35 leden, maar groeide in korte tijd uit tot een van de grootste afdelingen van de vereniging. Zij regelde de spelerspassen, de deelname aan de competitie, de trainingen en de begeleiding van de jeugdleden.

Tien jaar lang was ze secretaris van Sportvereniging Vridos in Giessenburg.

Hier voerde ze de onderhandelingen met de verhuurder van de sporthal en de gemeente om de inwoners een betaalbare sportplek te bieden met diversiteit aan aanbod. Ook organiseerde zij de activiteiten, zoals de ontvangst van Sinterklaas en de jubileumquiz. Zij droeg bij aan de oprichting van de nieuwe sporthal.

Ze is vrijwilliger bij Tafeltje Dekje en bezorgt maaltijden. Mevrouw Beentjes is als vrijwilliger werkzaam bij alle referendums en stemmingen vanuit de gemeente en bij de landelijke verkiezingen.


• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik. - Foto: Rick den Besten

Ben Klieverik uit Giessenburg
Meneer Klieverik was voorzitter van Sportvereniging Vridos. Hij zorgde ervoor dat er een meisjesgroep kon volleyballen. Hij was trainer en coach van de meisjes en de dames en is nog steeds één van de scheidsrechters tijdens volleybalwedstrijden. Onder zijn voorzitterschap is Vridos een moderne en dynamische sportvereniging gebleven. Nieuwe sporten zoals Breakdance, Free-run en Hiit kregen van hem een kans om onderdeel van Vridos te worden. Ook keek hij verder dan alleen de sportvereniging, hij is iemand die de hele Giessenburgse bevolking bij de sportvereniging wil betrekken. Een voorbeeld hiervan zijn de jaarlijks terugkerende “stratentoernooien”.

Hij was vrijwilliger en medeorganisator van de intocht van Sinterklaas.

Ook is hij nu adviseur van Stichting ETG (oprichting en beheer van de sporthal waar Vridos gebruik van maakt). Hij besteedde veel tijd aan de oprichting van de hal en heeft geheel belangeloos veel (onderhouds)- werkzaamheden verricht.

Meneer Klieverik is nu nog vrijwillig bezorger van maaltijden bij Maaltijdvoorziening Giessenburg.

Kees Timmerman uit Giessenburg
Meneer Timmerman is penningmeester van en barman bij Sportvereniging Vridos. Hij verzorgt het zaalrooster voor alle afdelingen binnen de omnivereniging en organiseert bijzondere activiteiten. Hij regelt alle zaken rondom de sportkantine, zoals de inkoop en de schoonmaak. Ook is hij begeleider van Sinterklaas bij de sportvereniging, maar ook bij de intocht in Giessen-Oudekerk en het bezoek in het bejaardenhuis.

Hij is al jarenlang bestuurslid van Volkstuinvereniging Giessenland. Hij was ook vrijwillige timmerman/klusjesman voor Dierenartsenpraktijk Eemnes. Waar hij de verbouwing van een pand om het geschikt te maken om een dierenartspraktijk in te vestigen op zich nam.

Lijda van Leussen-Aanen uit Ottoland
Mevrouw Van Leussen-Aanen is vrijwilliger bij de Hervormde kerk Ottoland. Zij verzorgde de maaltijden tijdens de Alpha-cursus, fungeerde als lid van de diaconale commissie en verrichtte hand-en-spandiensten. Ook was zij vrijwilliger bij de basisschool Eben Haëzer in Ottoland. Betrokkene draaide mee in de schoolbibliotheek en was lid van de oudercommissie. Ook was zij vrijwilliger bij het Leger des Heils, afdeling Gorinchem. Hier kookte ze voor de bewoners van de sociale opvanglocatie Huis en Haard. Momenteel is zij nog mantelzorger/ondersteuner voor haar broer die ze helpt in het huishouden en waarvoor ze contact heeft met de hulpverleners. Eerder was ze dit ook voor haar moeder (tot de opname in een verpleeghuis).

En zij is vrijwilliger bij de ontmoetingsplek Huis van de Waard in Ottoland. Hier verzorgt ze wekelijks een warme maaltijd voor twintig bezoekers, doet de boodschappen en bereidt de maaltijd voor.

Neeltje Broekhuizen-Hak uit Bleskensgraaf
Mevrouw Broekhuizen-Hak was jarenlang vrijwilligster bij de Hervormde Gemeente Bleskensgraaf. Hier maakte ze schoon. Bij de Stichting Hulp Oost Europa, werkgroep Bleskensgraaf was ze vrijwilliger en sorteerde ze de ingezamelde kleding. Momenteel is ze al jarenlang vrijwilliger bij het zorgcentrum Present, locatie Graafzicht in Bleskensgraaf. Zij schenkt vier keer per week koffie en bezoekt de bewoners. Daarbij is zij ondersteuner van een bewoonster van het zorgcentrum Graafzicht in Bleskensgraaf. Hier zorgt ze voor het was- en strijkgoed en doet huishoudelijk werk.

Lintjesregen net even anders
Door de coronamaatregelen was er dit jaar geen bijeenkomst. Wel een verrassingsbezoek dus langs de 10 inwoners die zich al jarenlang vrijwillig inzetten voor de maatschappij, een goed doel of een vereniging. De uitreiking was zo feestelijk mogelijk, maar op 1,5 meter afstand. Burgemeester Theo Segers kon de gedecoreerden persoonlijk feliciteren, maar kon het lintje niet opspelden. Die eer was aan een aanwezig familielid of partner.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

• Ben Klieverik, Koos Beetjes en Kees Timmerman uit Giessenburg ontvingen een koninklijke onderscheiding.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Koninklijke onderscheiding voor Giessenburger Ben Klieverik.
• Burgemeester Theo Segers tijdens de uitreiking van de lintjes in Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor Kees Timmerman uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor Kees Timmerman uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor Kees Timmerman uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor Kees Timmerman uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor mevr. Koos Beentjes uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor mevr. Koos Beentjes uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor mevr. Koos Beentjes uit Giessenburg.
• Koninklijke onderscheiding voor de SV Vridos-bestuursleden Ben Klieverik, Koos Beentjes en Kees Timmerman.
• Koninklijke onderscheiding voor de SV Vridos-bestuursleden Ben Klieverik, Koos Beentjes en Kees Timmerman.
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden