Afbeelding

Kerngericht werken als kroonjuweel van Molenlanden

Algemeen 743 keer gelezen

MOLENLANDEN • Giessenlanden en Molenwaard koesteren het kerngericht werken. De dorpsoverleggen worden gezien als een kroonjuweel.

Beide gemeenten hebben reeds ervaring opgedaan met kerngericht werken, al zit er een verschil in werkwijze en budgetten. Straks in de fusiegemeente Molenlanden moet het het beste van twee werelden worden, zoals Cees de Jong (CDA) het omschreef.

De dorpsoverleggen krijgen met ingang van 2019 per jaar 6000 euro. Daarnaast komt een algemeen budget van twee ton beschikbaar voor bewonersinitiatieven op aanvraag. De Giessenlandse dorpsoverleggen kunnen momenteel nog op jaarbasis over 15.000 euro beschikken. Zij hebben om een oplossing gevraagd voor vaste uitgaven die zijn ontstaan, waaronder bijdragen aan de Dorpskamers. Dit vraagstuk zal bij de harmonisaties worden betrokken.

Amendementen
Er werden woensdagavond twee amendementen ingediend op het collegevoorstel. PvdA en Gemeentenbelangen pleitten ervoor de dorpsoverleggen een budget van een vaste voet per jaar toe te kennen, plus een bedrag per inwoner per kern per jaar. "Dit doet meer recht aan de grootte van onze dorpen", aldus Ruud van Rijn.

De SGP had een voorkeur voor variant 3 van het college: 8000 euro per jaar per dorpsoverleg en 160.000 euro voor bewonersinitiatieven. "Dit past meer bij de visie om verantwoordelijkheden te delen met de samenleving", betoogde Piet de Gruijter.

Beide amendementen haalden het niet. Fractie Renes gaf steun aan het SGP-amendement. Toen dit werd verworpen, gingen twee leden van de SGP-fractie mee met het amendement van PvdA/Gemeentebelangen. Maar ook dat was bij lange niet voldoende voor een meerderheid. Het collegevoorstel werd vervolgens vrijwel unaniem aangenomen. Alleen Fractie Renes stemde tegen. Esther Renes beoordeelde het voorstel op inhoud als onvoldoende.

Democratische legitimatie
Het CDA zat er budgettair niet strak in. "We moeten vrij snel, bij voorbeeld medio mei 2020, evalueren. Als blijkt dat het bedrag voor de dorpsoverleggen niet toereikend is, zijn we het als raad denk ik snel eens." Ook voor de CU zit het voorstel niet in beton gegoten. Johan van de Minkelis: "Het biedt voldoende houvast voor de doorontwikkeling van één van de kroonjuwelen van Molenlanden."

Fractie Renes daarentegen vindt de gemeenteraad teveel op afstand staan. "We kunnen onze controlerende taak onvoldoende uitvoeren. De democratische legitimatie is in het geding. Zonder goed onderbouwing is er wat ons betreft sprake van een 'no go'.

Wethouder Elisabeth van Leeuwen-Klink deelde de 'angst' van Renes niet. "Kijk naar de opgedane ervaringen. Van de budgetten worden geen snoepreisjes gemaakt en er wordt geen geld in eigen zak gestoken. Het geld wordt goed besteed."

Ook Arco Bikker (Gemeentebelangen) dacht er het zijne van. "U roept heel veel, maar zegt heel weinig", gaf hij Esther Renes mee.

Evenveel
PvdA/Gemeentebelangen en SGP probeerden hun amendement er nog doorheen te slepen. "Een dorp van 700 inwoners krijgt evenveel als een dorp van 9000 inwoners. Dat accepteert u...", richtte Ruud van Rijn (PvdA) zich tot de VVD.

Van de Minkelis bleef, net als het CDA, benadrukken: "De dorpsoverleggen kunnen op ons rekenen."

Rick den Besten

Hoofdredacteur Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie