• Windturbines bij Giessenburg, met een ashoogte van 108 meter.
• Windturbines bij Giessenburg, met een ashoogte van 108 meter. Foto: Geurt Mouthaan

Molenwaard staat windturbines tot 20 meter toe

21 feb, 10:00 Algemeen 1.480 keer gelezen

MOLENWAARD • Met vijf stemmen tegen en zestien vóór besloot de raad Molenwaard dinsdag 20 februari om voortaan windturbines tot 20 meter hoogte toe te staan.

Het gaat hierbij om de hoogte van een opstaande wiek, de zogenaamde tiphoogte. De maximale toegestane ashoogte is 15 meter. Het besluit heeft betrekking op het buitengebied en werd genomen bij de behandeling van harmonisatie van bestemmingsplannen uit de voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De SGP en de PvdA dienden een amendement in om de hoogte van windturbines te regelen.

Natuurwaarden
SGP en PvdA pleiten er in hun amendement voor om aan ruilverkavelingslinten kleinschalige windenergievoorzieningen van genoemde hoogte toe te staan. Deze mogen geen afbreuk doen aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden of aan natuurwaarden. 

Niet fraai
Bert Moret (VVD) had zijn bedenkingen. "We zijn best voor energieneutraliteit. Maar landschappelijk is het niet gewenst dat er op veel plaatsen windmolens verschijnen, dat is geen fraai gezicht. Wellicht is het acceptabel langs ruilverkavelingswegen. Er is ook gesproken over schoepen, een soort turbines op de daken. We blijven onze zorg houden over de landschappelijke inpassing. Daar zijn nog steeds geen goede afspraken over gemaakt. Daarom stemmen we tegen dit amendement."

Hoge voersilo's
Bas de Groot (SGP): "De welstandscommissie bekijkt of zaken landschappelijk zijn ingepast. Op die stoel wil ik niet gaan zitten, daar hebben we deskundigen voor." Hij wees erop dat een gemeente die voersilo's van 25 meter toestaat, best toestemming kan geven voor molens van 20 meter. "Als iemand zo'n molen wil plaatsen, wil je dat het zonder bestemmingsplanprocedure kan. We willen het aantal procedures juist terugbrengen. Ook sluiten we hiermee heel mooi aan bij provinciaal beleid."

Ongemakkelijk gevoel
Moret was niet overtuigd. "Ik pleit voor meer houvast." Ook Ad van Rees (CDA) aarzelde. "Dit geeft me een ongemakkelijk gevoel. Bij het Molenwaards Kookboek (een inspiratiedocument over de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, red.) hebben we een maximale hoogte van 15 meter afgesproken. Nu volgt een verruiming. We voelen ons het meest gebonden aan het kookboek, dat was goed beargumenteerd."

Steun van wethouder
Wethouder Frank Meerkerk: "Ik ben het niet eens met fractie waar ik vandaan kom. Maar dat mag als wethouder. In het kookboek hebben we besproken dat kleine windmolens tot een hoogte van 15 meter mogelijk zijn. Maar als dat niet innovatief is, kan het niet uit. Waarom zou je geen afwijkingsbevoegdheid geven voor windmolens tot 20 meter? Het mag niet binnen het bestemmingsplan, behalve als het college een afwijking toestaat, met alle randvoorwaarden die erbij staan. Wat mij betreft is dat logisch als silo's tot 25 meter zijn toegestaan. Het zijn relatief kleine windmolens, die in principe alleen in ruilverkavelingslinten komen. Ik steun dit amendement van harte."

De uitspraken van de wethouder ontlokten Ineke van der Have (VVD) een kritisch commentaar: "Waarom heeft u het er in eerste instantie dan niet ingezet?" Meerkerk: "Dat is een terechte opmerking."

Geen grip
Het CDA gaf zich gewonnen. "Dit was eigenlijk niet geregeld, het staat niet in het bestemmingsplan. We willen wel vooruit. We kunnen er wel mee instemmen." De VVD bleef tegenstander. Moret: "We blijven het een probleem vinden dat vooral het college beslist en de raad er geen grip op heeft, daarom blijven wij tegen dit amendement."

Daden en woorden
Eric Spaans (PvdA) reageerde geërgerd op de tegenstanders van het amendement: ""Wel silo's van 25 meter en geen molens? Geen daden en wel woorden, pfff. Over silo's hebben we het hier nooit gehad. Dat vindt u allemaal prima? U hebt daar nooit een amendement voor ingediend."

Verdeelde fractie CU
De raad bleef verdeeld. Beide GBM- en beide VVD-raadsleden stemden eensgezind tegen. De vijfde tegenstem kwam van CU-raadslid Gert Lems. Lems vond het 'een brug te ver' om de hoogte van 20 meter op voorhand toe te staan. De zestien andere raadsleden toonden zich voorstander.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie