• De SGP betreurt de beperkte openstelling van gemeentehuizen.
• De SGP betreurt de beperkte openstelling van gemeentehuizen.

SGP Vijfheerenlanden betreurt beperkte openstelling gemeentehuizen

  •   363 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • De SGP in Vijfheerenlanden vindt het jammer dat de openingstijden van de gemeentehuizen van Leerdam, Vianen en Zederik sterk worden ingekrompen: de drie locaties zijn niet elke dag meer open.

"U heeft dit onlangs ingevoerd aan de hand van ervaringen in 2019", schrijft de SGP aan het college. "Dat is dus al na een goeie maand." De SGP wilde weten waarom dit zo snel is gebeurd en of dit niet haaks staat op de doelstelling dat de dienstverlening aan de burgers niet minder wordt.

Vraag verminderd
Het college laat weten dat dit is ingevoerd, omdat de vraag naar 'burgerzakenproducten' verminderd is, waardoor de burgerzakenbalie regelmatig niet benut werd.

"Er werd op alle drie de locaties op afspraak gewerkt en deze afspraken vonden verspreid over de openingstijden plaats, waardoor er sprake was van inefficiëntie. We hebben hierop ingespeeld en houden ook rekening met de terugloop in verband met de reisdocumentendip."

Het college becijfert een krimp van bijna 80% op dit punt, terwijl ook voor rijbewijzen een sterk dalende lijn verwacht wordt. Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de geldigheid van (reis)documenten is verlengd naar tien jaar.

Onwenselijk
"We achten het onwenselijk om burgerzakenbalies 100% bezet te houden volgens de oude openingstijden, terwijl de vraag naar producten zo drastisch afneemt. We investeren liever in de kwaliteit van de producten en gaan daarom – bijvoorbeeld - investeren in de aanpak van de adreskwaliteit om fraude te voorkomen."  

Op basis van de verwachte aantallen wordt nu gewerkt met geclusterde momenten op elke locatie waarop inwoners hun afspraak kunnen maken.

Maatwerk
"We bieden de mogelijkheid om maatwerkafspraken te maken. Hiervan maken de inwoners gebruik. Wij volgen de ervaringen van onze inwoners."

"Aan de hand daarvan passen wij deze momenten aan, zodat we steeds kunnen inspelen op de behoefte", schrijven B&W die op grond  van de eerste ervaringen vaststellen dat het merendeel van de inwoners het positief vindt dat ze op meerdere locaties snel terecht kunnen.

"Het is mogelijk te kiezen uit drie avondopenstellingen en men kan op drie dagen van de week op twee locaties terecht."

Niet handig
SGP-voorman Evert Geluk liet donderdagavond tijdens de raadsvergadering weten het te betreuren dat het college de maatregel nu al heeft doorgevoerd.

"Dat verdient niet de schoonheidsprijs. Zeker in een overgangssituatie - als de zaken nog gevoelig liggen - is dat niet slim. Inwoners zitten nog in een gewenningsfase en wachten af wat de nieuwe gemeente gaat brengen. Als dit het eerste is wat we doen, lijkt me dat niet handig."

André Bijl 

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK