• Een voorlopige impressie van het Stadspark.
• Een voorlopige impressie van het Stadspark. (Foto: Indira Scholtmeijer)

'Stadspark zorgt voor impuls Leerdam'

  •   117 keer gelezen

LEERDAM • "Het Stadspark zorgt voor een flinke impuls voor de Glasstad Leerdam." dat is de stellige overtuiging van wethouder Cees Taal. Volgens hem zorgt de komst van het park er bovendien voor dat de overlast in dat deel van Leerdam wordt aangepakt.

De commissie Ruimte Verkeer en Economie boog zich dinsdag over de voorlopige plannen voor het Stadspark. Ondermeer D66 en VHL Lokaal maakten zich zorgen over de veiligheid en handhaving op deze locatie. "Er is nog steeds vandalisme op deze plek", zei Ellie Meijdam (VHL Lokaal).

Overlast
Volgens wethouder Taal is er meer aan de hand dan overlast door rondhangende jongeren. "Er wordt volop gedeald in het park, heel vervelend. Door deze locatie aan te pakken en goed te ontsluiten, ben ik ervan overtuigd dat de problemen verdwijnen. Zeker als we ervoor kiezen om hier een tijdje een mobiele camera te plaatsen."

De commissie stond vierkant achter de plannen. "Natuurlijk stemmen we in. We juichen het toe dat er op deze manier aandacht wordt besteed aan kunst, cultuur en city-marketing. Bovendien ontstaat er nieuwe speelruimte. Leerdam verdient zo'n kwaliteitsimpuls', vond D66-voorman Klaas de Zwaan.

Onsmakelijk
En ook de andere fracties juichten de plannen toe. VVD en VHL Lokaal benadrukten de noodzaak om op deze locatie aan de slag te gaan.

"In de volksmond staat het nu bekend als het drollenbos. Weg met die onsmakelijke naam. Hoog tijd dat we daar iets aan doen, vonden André van der Leest (VVD) en Ellie Meijdam eensgezind, al was de laatste wél benieuwd of er elders in de wijk een andere uitlaatplek voor honden wordt gerealiseerd.

Parkeren
Daarnaast wees de commissie op de noodzaak om omwonenden én andere betrokkenen – zoals de jachthaven - nauw bij de verdere plannenmakerij te betrekken, terwijl ook de parkeerproblemen in dit gebied de aandacht vragen.

"Het is niet wenselijk dat daarvoor een speeltuintje wordt opgeofferd, het is veel te belangrijk dat de jeugd buiten kan spelen", zei CU-commissielid André Boer.

PvdA-er Kemal Koyuncu wees op het belang van een informatieavond voor alle betrokkenen, terwijl D66 pleitte voor vergroening van de binnenstad. "Het advies van een ecoloog is belangrijk, zorg dat het park ook een goede plaats voor insecten wordt", adviseerde De Zwaan.

Informatiebijeenkomst
Wethouder Taal was blij dat de plannen zo breed gedragen worden en beloofde omwonenden en andere betrokkenen zoveel mogelijk bij de plannen te betrekken. "Dat is al gebeurd en we gaan er nog een schepje bovenop doen: er komt een informatiebijeenkomst voor omwonenden en vertegenwoordigers van de jachthaven."

De suggestie dat de komst van meer parkeerplaatsen ten koste gaat van een speeltuintje wees Taal van de hand.

"Als er echt behoefte bestaat aan die parkeerplaatsen komen ze terug in het plan, dat kan gecombineerd worden met het behoud van de speelmogelijkheden. We moeten goed kijken hoe we dat gaan aanpakken", zei Taal die voorstelde om dan tegelijk de andere parkeervoorzieningen in Leerdam onder de loep te nemen.

Hek
Het hek op de brug van de Zuidwal naar het park verdwijnt. "We willen er een toegankelijk park van maken. Daar past een goede doorgang vanaf de Zuidwal bij", aldus Taal die benadrukte dat bij de uitvoering van de plannen haast is geboden.

"Om de subsidie van de provincie Zuid-Holland veilig te stellen, moet in de komende raadsvergadering een besluit worden genomen. Als dat gebeurt, gaat de spa komend najaar al de grond in."

Na het raadsbesluit op 21 maart wordt er een datum voor een informatieavond geprikt.

André Bijl

         

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK