Viaanse huizenbezitters betalen in 2019 tientjes meer ozb

  •   1232 keer gelezen

VIANEN • Huizenbezitters in Vianen gaan als nieuwe inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden tientjes meer onroerend zaakbelasting (ozb) betalen. Dat heeft te maken met de harmonisatie van de ozb-tarieven van de drie fusiegemeenten.

Al tijdens de eerste twee weken van 2019 zal de nieuwe raad van de gemeente Vijfheerenlanden de nieuwe ozb-tarieven vaststellen. Het is nu nog niet duidelijk hoe de politieke fracties uiteindelijk over een volledige doorgevoerde harmonisatie zullen oordelen. Een aantal politieke partijen zal nadrukkelijk de totale lokale lastendruk in beschouwing nemen. In 2020 zullen naar verwachting ook de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten worden geharmoniseerd.

Tarieven
In de huidige situatie zijn huizenbezitters in Vianen nog een stuk voordeliger uit dan huizenbezitters in Leerdam, en in mindere mate ook voordeliger uit dan huizenbezitters in Zederik. In Vianen gold in 2018 een tarief van 0,1057%, in Leerdam een tarief van 0,1607%. Zederik zat daar tussenin met 0,1270%.

Omgerekend voor een woning met een gemiddelde waarde van 225.000 euro betekent dat Vianezen momenteel circa 238 euro betalen en in Leerdam iets meer dan 361 euro. De verwachting is dat Viaanse huizenbezitters 20% meer ozb gaan betalen. Dat komt neer op een verhoging van bijna 60 euro.

Leerdam dure gemeente
Leerdam is al jarenlang één van de duurste gemeenten van Nederland. De totale woonlasten (inclusief afvalstoffenheffing en rioolrechten) bedragen in de Glasstad in 2018 zo'n 820 euro. Er zijn in Nederland slechts 15 gemeenten waar meerpersoonshuishoudens duurder uit zijn. Ook éénpersoonshuishoudens betalen in Leerdam 820 euro.

In Zederik betaalt een meerpersoonshuishouden 797 euro en een eenpersoonshuishouden 575 euro, een verschil van 225 euro. Een meerpersoonshuishouden in Vianen betaalt 754 euro, een eenpersoonshuishouden 685 euro.

Dick Aanen
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @DickAanen op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK