• Het dictee in 2015; dit keer is er ook een versie voor kinderen.
• Het dictee in 2015; dit keer is er ook een versie voor kinderen. (Foto: Nico van Ganzewinkel)

Zweten op spelling voor het goede doel

  •   244 keer gelezen

VIANEN • Stichting Leergeld Vianen neemt de organisatie van het Viaans dictee over van de Rotary. Jong en oud kan meedoen op donderdag 15 november.

Toen Rotary Vianen-Vreeswijk het Viaans dictee aanbood aan Stichting Leergeld Vianen, hoefde laatstgenoemde organisatie daar niet lang over na te denken. "We vinden aandacht voor taal belangrijk en dit is een evenement dat al een aardig begrip begint te worden in Vianen, dus het is ook zonde als het verdwijnt", zegt Yolanda Petermeijer, secretaris van Leergeld Vianen.

Meer hulpvragen
Natuurlijk zijn ook de inkomsten die het benefietevenement oplevert van harte welkom. "Mensen weten ons steeds beter te vinden, niet alleen sponsors maar ook hulpvragers", aldus Petermeijer. De eerste editie van het Viaans dictee in 2012 bracht achtduizend euro op, latere jaargangen ruim drieduizend. In 2016 werd de zesde en tot nu toe laatste editie gehouden in het Oosterlicht College.

Wiekslag
Het eerste dictee onder de vlag van Stichting Leergeld vindt plaats op 15 november in De Wiekslag, omdat het Oosterlicht momenteel verbouwd wordt. "We krijgen wel weer hulp van leerlingen van het Oosterlicht College bij het bereiden van het diner en de hapjes en drankjes, en van docenten Nederlands bij het nakijken van de dictees", zegt Petermeijer, zelf oud-directeur van de scholengemeenschap. Ook De Wiekslag biedt hand- en spandiensten.

Diner
Het diner komt dus ook dit keer weer terug. Voor 18,00 euro kunnen liefhebbers aanschuiven. "Niet iedereen wil meedoen aan het dictee, sommige mensen zien daar tegenop. Die kunnen alleen reserveren voor het diner. Er is ook een rad van avontuur, dus ze zullen zich zeker vermaken."

Correctie niet verplicht
Wel meeschrijven maar het geschrevene niet inleveren ter correctie is ook een optie. "Het gaat niet om het aantal fouten, maar allereerst om het goede doel. We maken trouwens alleen de nummers 1 en 2 bekend, dus niemand hoeft bang te zijn voor de uitslag."

Er zijn verschillende categorieën: teams kunnen inschrijven voor 52,00 euro, individuele deelnemers voor 16,00 euro.

Kinderdictee
Nieuw is het kinderdictee, bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs. Zij betalen 6,00 euro inschrijfgeld als enkele deelnemer of 19,00 euro als groepje. Stichting Leergeld heeft scholen en sportclubs aangeschreven om deelnemers te werven. "Het zou leuk zijn als er flink wat teams tegen elkaar gaan strijden", moedigt Petermeijer weifelaars graag aan.

Wethouder Frank Meurs, met onder andere onderwijs in zijn portefeuille, zal 's middags om 16:00 uur het kinderdictee voordragen. Het wordt samengesteld door Ans Metselaar. De variant voor volwassenen wordt om 20:00 uur voorgelezen door burgemeester Wim Groeneweg. Plaatselijk dichter Leo Hermens schrijft het dictee dit keer.

Stichting Leergeld
Met de opbrengst helpt Stichting Leergeld kinderen uit de gemeente Vianen tussen de vier en achttien jaar, die niet goed mee kunnen doen met leeftijdsgenoten omdat er thuis niet genoeg geld is. Door bijdragen van de stichting kunnen deze kinderen de contributie van een sportclub betalen, aansluiten bij culturele activiteiten, leren zwemmen, of mee op schoolkamp. Ook de aanschaf van een laptop of een goede fiets voor de middelbare school komen voor vergoeding in aanmerking. Stichting Leergeld betaalt altijd rechtstreeks aan de vereniging of de school.

Vrijwilligers
Behalve aan geld heeft Leergeld Vianen ook behoefte aan vrijwilligers. "We zoeken mensen die meehelpen bij activiteiten en vrijwilligers die als intermediair de gezinnen bezoeken die hulp nodig hebben. Het beoordelen van de financiële situatie gebeurt door de Wijkwinkel", legt Petermeijer uit.

Meer informatie voor vrijwilligers en voor belangstellenden voor het dictee is te vinden via de website van Stichting Leergeld Vianen. Er is ook een link bij Eventbrite om vooraf in te schrijven en te betalen. Ter plekke aanmelden en afrekenen kan ook.

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke donderdag het Vianen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK