Aandacht voor veiligheid buitenlandse arbeiders

  •   keer gelezen

Burgemeester Jan de Boer vraagt via een brief aan werkgevers, huisvesters en opdrachtgevers in onze gemeente Buren andacht voor de veiligheid en het welzijn van buitenlandse arbeidskrachten.


Maurik - In onze gemeente wonen en werken buitenlandse werknemers in sectoren als de fruitteelt en de logistiek. “Er is terecht veel aandacht voor de omstandigheden waarin deze mensen wonen, werken en reizen. Buitenlandse werknemers komen regelmatig negatief in het nieuws. Terwijl werkgevers in onze gemeente ze hard nodig hebben, zeker nu het oogstseizoen begint. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om er op toe te zien dat deze werknemers veilig gehuisvest zijn. Tijdens eerdere controles is gebleken, dat de meeste werkgevers dit prima geregeld hebben. Vanwege het coronavirus hebben wij daar nu extra aandacht voor. Dat geldt ook voor de manier waarop deze werknemers van en naar hun werk gaan.”

In de brief wijst burgemeester De Boer partijen op hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat buitenlandse werknemers zich aan de coronamaatregelen houden. En roept werkgevers en uitzendbureaus op hun werknemers goed te informeren over de maatregelen die in Nederland gelden. De rijksoverheid en de brancheorganisaties hebben hiervoor voorlichtingsmaterialen ontwikkeld in verschillende talen. Ook zijn er protocollen die voorschrijven welke maatregelen werkgevers moeten nemen om ervoor te zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen.

Onderzoek
De gemeente doet daarnaast onderzoek en voert gesprekken met belanghebbenden om inzicht te krijgen in wat er in de (nabije) toekomst nodig is om voldoende en veilige huisvesting van buitenlandse werknemers te waarborgen.

 (Gemeente Buren)

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten