• Arjan van der Ham, Pel Sterk en Christiaan de Jong (v.l.n.r.) 'balen' van de situatie.
• Arjan van der Ham, Pel Sterk en Christiaan de Jong (v.l.n.r.) 'balen' van de situatie. (Foto: André Bijl)

Bestuur Brandpunt verbijsterd

  •   467 keer gelezen

NIEUWLAND • Provincie Zuid-Holland gaat niet akkoord met het besluit van de raad van Zederik om een subsidie van 199.100 euro en een lening van 305.000 euro te verstrekken aan dorpshuis Brandpunt in Nieuwland.

Onlangs werd bekend dat dit besluit door de provincie is teruggedraaid. Het stichtingsbestuur is verbijsterd door de gang van zaken. Maar de Nieuwlanders zijn ook in hun wiek geschoten.

"We zijn het braafste jongetje van de klas, maar we komen er financieel het beroerdst van af. We nemen het de verantwoordelijke bestuurders kwalijk dat er zo met onze belangen wordt omgesprongen."

Privatisering
Een jaar of zes geleden kwam het toenmalige college van Zederik op de proppen met het – voor de gemeente kostenbesparende - idee om 'de dorpshuizen terug te geven aan de inwoners'. Uiteindelijk leidde dat alleen in Nieuwland tot privatisering, waardoor verenigingsgebouw Brandpunt nu wordt beheerd door een stichting.

"We moesten vanaf dat moment zelf onze broek ophouden", zeggen bestuursleden Christiaan de Jong, Arjan van der Ham en Pel Sterk. Het nieuwe bestuur werd geconfronteerd met de nodige zorgen. Om het gebouw beter te isoleren en efficiënter in te delen, is een flinke verbouwing nodig.

Kosten: zeven ton. De stichting draagt uit eigen middelen twee ton bij. Gemeente Zederik zou de rest ophoesten, de helft via een duurzaamheidslening, de andere 250.000 euro als subsidie. Door de herindeling bleek dat niet mogelijk: Leerdam en Vianen gingen niet akkoord met zo'n uitgave.

Blij
Daarom besloten raad en college in november de bedragen te veranderen in een bijdrage van 199.100 euro en een lening van 305.000 euro waarmee leek te worden voldaan aan de Arhi-regels. "We waren blij, opgelucht. We hadden ons uiterste best gedaan, dit was het hoogst haalbare. Raadsleden feliciteerden ons na afloop van de vergadering."

Maar na die euforie werd het stil. Maandenlang. "We zouden het geld in december krijgen, toen er in februari nog niets binnen was, zijn we gaan informeren waar het bleef." Daarop belde een ambtenaar die wilde overleggen hoe het nu verder moest. "Toen pas hoorden we dat de provincie het besluit had teruggedraaid en we het geld niet kregen. We wisten niet wat we hoorden."

Oneigenlijke gronden
Wat er na de raadsvergadering in november precies is gebeurd, weet het bestuur niet. "Heeft iemand de provincie getipt? Hebben B&W iets gedaan om het besluit van de provincie aan te vechten? Volgens ons heeft de provincie op oneigenlijke gronden geconcludeerd dat het besluit niet overeenstemt met de Arhi-regeling."

"Uit publicaties begrijpen we dat er eind november overleg is geweest tussen de wethouders van de drie gemeenten en de provincie en dat toen al duidelijk was dat er geen goedkeuring zou komen. Wij zijn nooit op de hoogte gesteld. We hebben geen brief of andere documentatie gezien. Vreemd."

Geen moed
De gang van zaken steekt de Nieuwlanders. "De verantwoordelijke bestuurders hebben hun werk niet goed gedaan en onze belangen niet goed behartigd. Dat nemen we ze kwalijk. De raad was van goede wil."

"Het CDA vroeg herhaaldelijk of deze aanpak geen problemen op zou leveren. Nog erger vinden we het dat niemand de moed heeft gehad om ons het slechte nieuws te vertellen. Er kunnen dingen mis gaan, maar had ons tenminste geïnformeerd."

Gal gespuwd
Inmiddels is men in gesprek met B&W van Vijfheeerenlanden. "We hebben ons gal gespuwd. Gevraagd waar de fout lag. Daar krijgen we geen antwoord op. B&W willen niet terugkijken. Verder pakken ze het goed op. Ze willen het probleem oplossen en de raad een nieuw voorstel doen."

Desondanks heeft het bestuur buikpijn over de gang van zaken. "Andere dorpshuizen krijgen tonnen, wij staan met lege handen. We proberen de boel draaiende te houden voor onze inwoners en verenigingen. Hoe is het mogelijk dat er zo met vrijwilligers wordt omgegaan?"

Aan de slag
"Als dit plan niet door gaat, betekent dat straks het einde van Brandpunt. We moeten aan de slag. En snel ook. Zonder die subsidie en lening is dat niet verantwoord. Dus wachten we wéér op de gemeente. We gaan ervan uit dat het goed komt. Raad en college zijn dat moreel verplicht."

André Bijl

André Bijl
Redacteur van Het Kontakt editie Leerdam en Het Kontakt editie Vianen.
Volg @andrebijl op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }