Logo hetkontakt.nl/leerdam
• In de jaren zeventig was de slotgracht nog goed zichtbaar.
• In de jaren zeventig was de slotgracht nog goed zichtbaar. (Foto: Aangeleverd)

Kasteel in Herwijnen aan de vergetelheid onttrokken

  •   729 keer gelezen

HERWIJNEN • Een groepje Herwijners trekt zich het lot aan van Kasteel Engelenburg. Zaterdag 16 februari wordt een werkdag gehouden om de oude gracht te ontdoen van braamstruiken.

Over de voorburcht van het kasteel dat ooit in de buurt van de Schoutensteeg heeft gestaan is best veel bekend, maar over de hoofdburcht veel minder. Om daar verandering in te brengen gaat Geldersch Landschap subsidie aanvragen voor onderzoek en advies.

Fundament zichtbaar maken
"We zouden bijvoorbeeld het fundament van het kasteel zichtbaar kunnen maken in de vorm van haagjes. En een bankje met een informatiebordje zou ook leuk zijn", denkt Carin Vos. Zij is één van de trekkers van de kersverse projectgroep voor Kasteel Engelenburg.

Klompenpad
Het plan voor de projectgroep ontstond vanuit een ander groepje, dat onder aanvoering van Willy Raaijmakers een klompenpad door het buitengebied van het dorp aan het realiseren is. Dat traject is inmiddels vergevorderd. Het pad komt te lopen vanaf de Schoutensteeg via het kasteelterrein en vervolgens de Waaldijk over naar de locatie waar een tweede kasteel, Frissestein, heeft gestaan. Op het punt van die oversteek is één van de weinige zichtbare herinneringen aan Engelenburg zichtbaar: een mooi versierd hek.

Slotgracht overwoekerd
Maar de rest van het terrein is flink overwoekerd, zo merkten de initiatiefnemers van het klompenpad tot hun schrik. Carin: "In de jaren zeventig was de slotgracht nog goed zichtbaar, maar nu bijna niet meer. Dus we gaan eerst maar eens de bramenstruiken en andere begroeiing weghalen."

Aanmelden
Een begin daarmee wordt gemaakt op zaterdag 16 februari. Om 9:30 uur is er in het ijsclubgebouw aan de Schoutensteeg een presentatie, gevolgd door een rondleiding op het terrein. Daarna gaan de handen uit de mouwen. Gezien de vele enthousiaste reacties zal er die ochtend een flinke groep klaarstaan. "Wel even aanmelden in verband met de lunch!" maant Carin haar dorpsgenoten.

Lange adem
Het klompenpad is zoals gezegd bijna af. Op Monumentendag zal daar flink promotie voor worden gemaakt. Het verder zichtbaar maken van de historie van Engelenburg is een zaak van langere adem. Naast Carin Vos en Willy Raaijmakers heeft Gijs Bok namens historische vereniging Den Ouden Dijk zitting in de projectgroep, Willem de Lint als terreineigenaar en de gemeentelijk archeoloog.

Geschiedenis
Zowel Engelenburg als Frissestein werd in de tweede helft van de veertiende eeuw gesticht door het riddergeslacht Van Herwijnen. Slot Frissestein werd in 1672 door de Fransen verwoest. Daarna is een rest van het slot bewoond gebleven tot in de negentiende eeuw. De ruïne van het kasteel is zichtbaar als twee hoogtes in het landschap. Vierhonderd meter verderop, maar dan binnendijks, liggen de restanten van Engelenburg. Dat kasteel raakte begin negentiende eeuw in verval. Beide kasteelterreinen hebben een monumentenstatus.

Nieuws van de projectgroep is te vinden op Facebook (Engelenburg Herwijnen).

Janneke Boogaard
Redacteur van Het Kontakt Leerdam en Het Kontakt Bommelerwaard
Volg @jannekeboogaard op twitter >
Elke woensdag het Leerdam per e-mail
Meer berichten