• Voordat aanvragers van een bouwvergunning een eerste paal kunnen slaan, is doorzettingsvermogen nodig.
• Voordat aanvragers van een bouwvergunning een eerste paal kunnen slaan, is doorzettingsvermogen nodig. Foto: Aangeleverd

Geen bijval voor motie onderzoek naar aanvragen bouwvergunningen Molenlanden

10 nov, 09:40 Algemeen 3.015 keer gelezen

MOLENLANDEN • Inwoners van Molenlanden die in de afgelopen tijd een bouwvergunning aanvroegen weten het: er is veel geduld nodig. CDA, SGP en PM wilden een kwaliteitsonderzoek, maar hun motie kreeg geen bijval.

Problemen met de riolering, woningbouw en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening als het gaat om bouwvergunningen domineerden dinsdagavond het debat over de begroting voor komend jaar. 

Ontevreden geluiden
CDA, SGP en PM dienden een motie in waarin ze het college vroegen om een kwaliteitsonderzoek naar bouwvergunningen, omdat ‘het momenteel niet mogelijk lijkt om duidelijkheid te verschaffen over de status van een bouwaanvraag’. Raadsleden van deze partijen horen regelmatig ontevreden geluiden van inwoners die willen bouwen. ‘Het ongenoegen hierover eerder lijkt toe te nemen bij onze inwoners’, stellen de opstellers van de motie.

Dienstverlening meten
Over de aanleiding voor de motie zei Ad van Rees (CDA): “Mensen krijgen aan het einde van een termijn soms nog vragen en hebben daarmee al snel te maken met verlenging van de termijn voor hun vergunningaanvraag.” Mede-indiener Paul Verschoor (PM): “Inwoners maken opmerkingen over vergunningen en bouwen. Het lijkt ons goed de dienstverlening te meten op dit punt.”

Communicatie
Bert Moret (VVD) vroeg zich af: “Hoe groot is dit probleem nou eigenlijk?” Jan Lock (SGP): “Wij hebben dit gesteund om te bekijken waar de leerpunten zitten. Ik snap dat wetgeving van hogerhand geregeld wordt, maar dan kun je leren hoe je kunt communiceren, zodat de burger het beter begrijpt. Het is geen kritiekpunt, maar gebruik het om te verbeteren en te kijken hoe je de communicatie inricht.”

Omgevingswet
Wethouder Arco Bikker vond de motie geen goed idee. “We zijn dagelijks bezig met het beter inrichten van de processen, maar als je aan het einde van de rit de klant om een beoordeling vraagt, zal 90 procent zeggen dat het aantal onderzoeken dat wordt gevraagd buitenproportioneel is. Ik spreek bijna elke week wel wat ontevreden mensen. Het is best lastig om het draaiend te houden, we hebben veel aanvragen. Als we komen tot een kwaliteitsonderzoek, terwijl we daarna overgaan op de Omgevingswet, komen we er dan echt verder mee als gemeente?”

Meten
“Ruimtelijke ordening is een complex dossier”, erkende Van Rees. “Menig inwoner krijgt er grijze haren van. We willen niet zeggen dat er veel mis gaat, maar meten hoe het ervaren wordt zou helemaal niet zo diepgaand moeten zijn wat ons betreft. Dat je niks weet van inwonertevredenheid op dit dossier lijkt me geen goede zaak.”

Niet enthousiast
Bikker reageerde: “Komende zomer gaan we waarschijnlijk over op de Omgevingswet. Als die een tijdje draait, dan denk ik dat het goed is om de motie toe te passen, maar op dit moment word ik daar niet enthousiast van.”

‘Uitgelezen kans’
Lock in tweede termijn: “Ik vond het opvallend hoe verdedigend de wethouder was, terwijl hier een kans ligt om inzicht te krijgen in hoe je het proces zou kunnen verbeteren. Het was een uitgelezen kans voor de wethouder, jammer dat niet alle partijen die kans delen.”

‘Timing niet handig’
De ChristenUnie was het daar niet mee eens. Sanne Zijlstra: “De timing is niet zo handig. Het is ingewikkeld om dit te onderzoeken, daarom steunen we dit nu niet.” De VVD is ook nog niet zover. Bert Moret: “Er zullen veel mensen ontevreden zijn omdat ze onderzoeken moeten aanleveren. Hoe je dat moet onderzoeken, moeten we nagaan.”

Motie verworpen
Uiteindelijk kregen CDA, SGP en PM geen van de andere partijen mee voor de motie, waarmee deze werd verworpen met tien stemmen voor en dertien tegen. Voor de begroting zelf, die aanleiding was voor het debat, kreeg het college wel unanieme steun.

Rioleringsproblemen
Ook een motie van CDA en SGP voor een ‘riolering overbruggingsfonds’, haalde het niet. CDA en SGP zien dat het rioleringsnetwerk regelmatig een beperkende factor is voor kleine bouwprojecten. Voor creatieve rioleringsoplossingen moet de initiatiefnemer zelf betalen. Beide partijen wilden niet wachten op de geplande verbetering van het rioleringsnetwerk en vroegen daarom om een overbruggingsfonds. Na een toezegging van wethouder Johan Quik dat er een informatieavond komt over het complexe rioleringsprobleem, besloten CDA en SGP hun motie te bewaren.

Voor meer informatie over de begroting, zie ook: https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/294655/raad-molenlanden-bespreekt-begroting-voor-2022

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie