• Het beoogde Landgoed, in de uiterwaarden bij Buurmalsen.
• Het beoogde Landgoed, in de uiterwaarden bij Buurmalsen. Foto: Ab Donker

Waterschap Rivierenland tegen bouw woningen in Lingebed bij Buurmalsen

Nieuws 1.139 keer gelezen

BUURMALSEN • Waterschap Rivierenland heeft bezwaar aangetekend tegen bestemmingsplan Landgoed Lingedijk Buurmalsen. De organisatie is tegen bouwen in het winterbed van de Linge. 

Men heeft aangekondigd geen verantwoordelijk te nemen bij een eventuele overstroming van het winterbed. “De gebruikers en bewoners van buitendijkse gebieden zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om schade door een overstroming te beperken.”

Zes woningen
Het overgrote deel van het projectgebied is nu in gebruik als boomgaard. Dit zal worden omgezet in nieuwe natuur- en landschapswaarden met recreatieve mogelijkheden. Het plan omvat ook de bouw van in totaal zes woningen: vijf vrijstaande villa’s en een wooneenheid op de verdieping van een werkschuur.

Linge: waterhuishoudkundige functie
Het waterschap vindt dat geen goed plan. “De rivier de Linge vervult een belangrijke waterhuishoudkundige functie. Wij hebben rond de jaarwisseling ’23 op 24 (maar ook ‘22 op ‘23) gezien dat de Linge-uiterwaarden een cruciale functie vervullen als waterberging bij hevige neerslag en hoge rivierafvoeren.”

Door klimaatverandering zal het waterschap in de toekomst hogere peilstijgingen moeten toestaan voor meer bergingscapaciteit in het winterbed van de Linge. “Als waterschap anticiperen wij op dit scenario. Bouwen in het Lingebed zorgt voor afname van berging en ontneemt, met het oog op klimaatverandering, flexibiliteit bij toekomstig te nemen maatregelen.”

Kamerbrief
Het waterschap wijst verder op een Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ uit november 2022, waarin wordt gesteld dat bouwen in de uiterwaarden onwenselijk is. De Deltacommissaris vindt dat elke nieuwe woning langs de klimaatlat gelegd moet worden om ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk klimaatbestendig gebouwd wordt. “Waar dat niet het geval is, moeten waterschappen aan de bel trekken bij gemeenten, provincies of het Rijk.”

Dick Aanen

Redacteur van Het Kontakt-Culemborgse Courant (+ HK-West Betuwe en HK-Tiel)

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden