• Het gebied waarom het draait: de Beukenlaan, Bosbaan, Singellaan en het Jufferslaantje.
• Het gebied waarom het draait: de Beukenlaan, Bosbaan, Singellaan en het Jufferslaantje. Foto: TopVorm Vastgoed

Wethouder ondervraagd over mogelijke woningbouw bij Natuurpad Vianen: ‘Er is geen akkoord’

Nieuws 779 keer gelezen

VIANEN • Het staat nog lang niet vast dat er 300 woningen komen ten noorden en zuiden van de Beukenlaan in Vianen. Dat herhaalde wethouder Teus Meijdam tijdens de commissievergadering van vorige week dinsdag. Meijdam werd door meerdere partijen stevig ondervraagd over het onderwerp wat onder inwoners momenteel voor de nodige onrust zorgt. 

Bewoners startten namelijk al een petitie om mogelijke woningbouw op deze locatie tegen te gaan. Deze is inmiddels al ruim 1800 keer (online en fysiek bij elkaar opgeteld) ondertekend.

Verwondering over handelswijze 
Tijdens de commissievergadering van dinsdag werd de nieuw op te stellen gebiedsvisie voor Vianen besproken. Jaap Breur, fractievoorzitter van D66, sprak zijn verwondering uit over de handelswijze van het college in de kwestie.

“Het college heeft een akkoord op een principeverzoek gegeven om 300 tot 350 woningen te bouwen op ‘het laatste stukje groen van Vianen’. Dat bevreemd ons”, aldus Breur. 

“Het beleid binnen onze gemeente is dat woningbouwprojecten in de wacht staan totdat de woondorpsvisie of gebiedsvisie voor een kern af is. Dat is hier nog niet het geval. Bovendien is dit woningbouwproject in strijd met de gebiedsvisie die nu nog geldt voor Vianen. We krijgen zo het gevoel dat de mening van inwoners binnen Vijfheerenlanden meetelt, maar niet overal evenveel. Ik kan het bewoners van Vianen niet uitleggen dat het daar anders gaat dan op andere plekken.” 

Breur kreeg bijval van alle andere fracties.

‘Geen sprake van akkoord’ 
Volgens wethouder Meijdam klopt het niet dat er al een akkoord is gegeven op een principeverzoek. “Dat misverstand wil ik meteen even uit de wereld helpen”, aldus Meijdam. “Er is een projectontwikkelaar die het stuk grond heeft gekocht en die heeft aangegeven het als een potentiele locatie voor woningbouw te zien. Die hebben gevraagd of ze daar een plan voor mogen maken en daar zijn ze vrij in.”

“We hebben hen een hele lijst met voorwaarden meegegeven waar ze rekening mee moeten houden als ze zo’n plan gaan opstellen. Denk hierbij aan het behoud van de historische kern en de aanwezigheid van ‘groen’. We zitten hier dus echt nog in het allereerste beginstadium. We hebben ook met de ontwikkelaar besproken dat er geen definitief besluit kan worden genomen over de locatie voordat de gebiedsvisie is afgerond. Hier zijn ze dus van op de hoogte.”

800 of 1.000 woningen? 
Vanuit de commissie waren er daarnaast vragen over het aantal nieuwe woningen dat wordt opgenomen in de gebiedsvisie voor Vianen. De gemeenteraad besloot eerder, onder meer op basis van een adviesrapport, dat er de komende jaren 800 woningen bij moeten komen. Het college stelde inmiddels een document op waarin 1.000 woningen staan genoemd. Een aantal dat volgens Breur niet haalbaar zou zijn én waar bovendien dus ook geen akkoord op is gegeven door de raad.

Volgens Meijdam wordt er in soortgelijke documenten altijd rekening gehouden met 30 procent overcapaciteit. D66 gaf aan mogelijk met een amendement te komen tijdens de raadsvergadering van 25 mei om die 1.000 woningen definitief uit te sluiten. De gemeenteraad praat die 25ste dus ook verder over de gebiedsvisie voor Vianen.

Gertjan den Ouden

Redactiecoördinator Het Kontakt-Vijfheerenlanden en webmaster Regio-Voetbal

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden