• De paars gearceerde gebieden zijn de mogelijke locaties voor de windmolens.
• De paars gearceerde gebieden zijn de mogelijke locaties voor de windmolens. Foto: Gemeente Molenlanden

Nieuwe windmolens van Gorinchem en Molenlanden komen waarschijnlijk langs de N214

Nieuws 1.791 keer gelezen

MOLENLANDEN/GORINCHEM • Wie over een paar jaar op de N214 de Alblasserwaard doorkruist, passeert mogelijk een stuk of zes of misschien wel tien grote windmolens. Een van de mogelijke locaties ligt vlakbij de gemeentegrens met Vijfheerenlanden.

Dat blijkt uit een zogenaamde shortlist met mogelijke locaties, die de gemeenten Molenlanden en Gorinchem op woensdagmiddag 8 november presenteerden.

Zes tot tien windmolens
In het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) trekken de twee gemeenten samen op in hun zoektocht naar schone energiebronnen. De plaatsing van zes tot tien windmolens maakt daar onderdeel van uit.

De beide gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden hebben in het afgelopen jaar wensen en bedenkingen geuit en daarmee zijn de gemeentebesturen aan de slag gegaan. “Er zijn ook allerlei landelijke criteria waarmee we rekening moeten houden”, legt wethouder Jan Lock van Molenlanden uit.

500 meter
“De landelijke norm voor de afstand van een windturbine tot een woning is nog niet vastgelegd, maar we hebben bij onze plannen het advies van 500 meter aangehouden. Die afstand gaat het waarschijnlijk worden bij de nieuwe normen”, vervolgt Lock.

“Daarnaast hebben we te maken met beperkingen in de regio, zoals de Natura2000-gebieden bij de Donk en langs de Lek en het Unesco Werelderfgoed bij Kinderdijk. Verder wilden we de beschermde stads- en dorpsgezichten van Nieuwpoort, Gorinchem en Noordeloos mis houden.”

Zes mogelijke locaties
Al die voorwaarden resulteerden in een lijst met gebieden waar de windmolens zouden kunnen komen. “We hebben zes mogelijke locaties aangewezen, maar we hebben er maar één of twee nodig”, vervolgt wethouder Mark de Boer van Gorinchem. Op de zes locaties kunnen in potentie 30 grote windmolens van 240 meter hoogte geplaatst worden. Maar volgens de opdracht die de beide gemeenten zichzelf gegeven hebben, hoeven er ‘maar’ zes tot tien windmolens geplaatst te worden.

Die windturbines worden overigens wel wat hoger dan de drie die nu bij Giessenburg staan. Die zijn zo’n 180 meter hoog. “Windmolens van die hoogte voldoen niet meer aan de huidige normen voor de benodigde opbrengsten”, betogen de beide wethouders. Per locaties die is uitgekozen, moeten er minimaal drie komen.

Er zijn in Gorinchem en Molenlanden overigens nog meer mogelijke windmolenlocaties die voldoen aan de gestelde eisen, maar de genoemde zes locaties zijn volgens de beide gemeentebesturen de meest geschikte locaties. Ze liggen grofweg in de polder tussen de N214 en Oud-Alblas, bij Bleskensgraaf en Molenaarsgraaf, nabij het Hoge Kruispunt en direct ten westen van de A27, vlakbij Vijfheerenlanden.

Energiebehoefte in de regio
De windmolens die in de Alblasserwaard geplaatst gaan worden, zullen met hun opbrengsten een bijdrage gaan leveren aan de energiebehoefte in de regio. Wethouder Lock: “We hebben sinds kort te maken met een netcongestie bij het Stedin-station in Arkel, waarbij de vraag naar elektriciteit het aanbod overstijgt. Dat heeft met name gevolgen voor het oostelijk deel van de Alblasserwaard, Gorinchem en de gemeente Vijfheerenlanden. Bedrijven kunnen hun elektriciteitscapaciteit daardoor voorlopig niet uitbreiden.”

Het is de bedoeling dat de windturbines die via de RES geplaatst gaan worden, hun eigen energiehubs creëren, waaruit het bedrijfsleven in de regio elektriciteit kan putten. Er zullen hiervoor nieuwe energiecoöperaties opgericht worden, die de beschikbare elektriciteit gaan verdelen. Dat gaat niet via het Stedin-station in Arkel, maar vindt volledig plaats binnen de regio en door de op te richten coöperatie.

Aan de oostzijde
Als er bij de keuze van de locaties voor windmolens rekening gehouden wordt met deze regionale energiebehoefte, lijkt het logisch dat de windmolens vooral aan de oostzijde van Molenlanden en in Gorinchem gerealiseerd zullen gaan worden.

Gorinchem heeft op dit moment maar één locatie voor windmolens beschikbaar: de Groote Haar (ten noordoosten van het klaverblad A15/A27). Op dit moment loopt er een procedure om aldaar twee windmolens te realiseren. Via de huidige plannen zouden er daar maximaal twee windmolens bij kunnen, zodat het totaal op vier komt. Industriegebied Avelingen is afgekeurd door de Gorcumse raad.

De vraag
De overige mogelijke locaties voor windmolens liggen allemaal op het grondgebied van Molenlanden, op verschillende locaties langs de N214. Daarmee zijn sommige mensen of partijen misschien niet blij, maar wethouder Lock verwacht dat het in de toekomst niet gaat over de vraag of windmolens gewenst zijn, maar vooral over de vraag of iedereen voldoende elektriciteit ter beschikking heeft.

“Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen de komende maanden kan meedenken en meepraten over de gewenste locaties. Er is wat te kiezen!”, menen de beide wethouders. Bedrijven of individuen kunnen ook participeren in de investering, zodat de opbrengsten ook in dat opzicht in de waard blijven.

Gezamenlijk vergaderen
De beide gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem gaan gezamenlijk vergaderen over de nieuwste plannen voor de windmolens. Dat gebeurt op donderdag 23 november in een commissievergadering en op dinsdag 28 november in een gezamenlijke raadsvergadering. Daarna volgt een uitgebreid participatietraject met betrokkenen en belanghebbenden, zoals grondeigenaren en omwonenden. Ook mensen die via de onlangs gehouden online enquête hebben aangegeven dat ze op de hoogte gehouden willen worden, krijgen een uitnodiging.

Waarschijnlijk zullen de beide gemeenteraden van Gorinchem en Molenlanden vervolgens nog voor de zomervakantie van 2024 een beslissing nemen over de locaties waar windmolens zullen komen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden