Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Het gemeentehuis in Lopik.
• Het gemeentehuis in Lopik. (Google Streetvi)

Onderzoek naar woningbouw op locatie gemeentehuis Lopik

  •   282 keer gelezen

LOPIK • De gemeente Lopik gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar wat er qua woningbouw mogelijk is op de locatie van het gemeentehuis. De gemeenteraad krijgt binnen enkele maanden het eindresultaat voorgeschoteld.

Het was de uitkomst van een uitgebreide discussie in de gemeenteraad over het al dan niet slopen van het huidige gemeentehuis ten behoeve van woningbouw.

Scenario's
Uiteindelijk werd besloten om meerdere scenario's te laten uitwerken waaruit de gemeenteraad straks een keuze kan maken. Hierin komen aspecten als de verhouding tussen sociale huurwoningen en koopwoningen, budgettair neutraal of mag het iets kosten (of opbrengen) dan wel het behoud van het oude bestuursgedeelte tegenover de totale sloop van het gemeentehuis aan bod.

Mocht er vervolgens besloten gaan worden tot woningbouw op de locatie van het gemeentehuis dan verhuist de ambtenarij naar de Rabobank. De Rabobank zoekt op zijn beurt een nieuw (kleiner) kantoor in Lopik.

Motie
De gemeenteraad miste in het voorstel van het college van B&W een duidelijke doelstelling van het uit te voeren onderzoek. "Voor wie gaan we bouwen, wat voor soort woningen komen er?", vroeg Ron van den Berg zich af. Het PvdA-raadslid had bovendien moeite met het in zijn ogen krappe tijdpad van vier maanden en wilde dat de verhuizing de inwoners van Lopik niets zou kosten (budgettair-neutraal).

Hij zette zijn vragen kracht bij met een motie, die later, na de nodige mitsen en maren, door de gemeenteraad zou worden aangenomen.

Bert de Leede (CU) sprak van een 'verkeerde volgorde'. Hij wilde eerst weten wat één en ander gaat kosten, zoals bijvoorbeeld de verhuizing van het gemeentehuis naar de Rabobanklocatie, voordat de knoop wordt doorgehakt.

Te vroeg
Volgens wethouder Gerrit Spelt is het daarvoor nu nog te vroeg. "Inzet is een verkennend onderzoek, waarbij we in beeld brengen wat er op deze locatie mogelijk is. Daar hoort een kostenplaatje bij, waarover u de knoop doorhakt. Leidend is niet de verhuizing van het gemeentehuis, maar wel de mogelijke woningbouw op deze plek. Met welke woningen kunnen we onze inwoners helpen? Het aanbod moet in mijn ogen aanvullend zijn op wat er straks wordt gebouwd in Lopik-oost."

Het college denkt daarbij in eerste instantie aan (huur- en koop)appartementen, vooral voor senioren. Daar is in de gemeente behoefte aan, blijkt uit onderzoek. Bijkomend voordeel is de nabijheid van de Lentehof, welke seniorenlocatie inmiddels verrijst naast het gemeentehuis.

Tunnelvisie
Of het zover komt, moet blijken. VVD Lopik vond het in ieder geval allemaal te snel gaan en pleitte voor uitstel. Yvonne Slob van de Lopikse liberalen sprak van een 'tunnelvisie', waarop de fractie tegen het collegevoorstel stemde. 

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK