Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: nl.123rf.com

'Alcohol/drugs' en meer bewegen op politieke agenda

  •   123 keer gelezen

LOPIK • Het Lopiks college stelt de gemeenteraad voor het Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2019-2022 vast te stellen.

In februari vond een evaluatie plaats van het Preventie- en handhavingsplan voor de periode 2014-2018. Conclusies waren het versterken van de hulpverlening, het verbeteren van de samenwerking met invoering van persoonsgerichte aanpak en het verder inzetten op preventie en monitoring.

In samenspraak met de jongerenwerker, wijkagent, preventiewerker van Jellinek en de adviseur van het Leger des Heils, heeft B&W een nieuw Preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs opgesteld: 'We presenteren maatregelen die erop gericht zijn het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen, bewustwording te creëren over gezondheidsrisico's en de overlast in de leefomgeving te verminderen. Belangrijke maatregelen zijn het inzetten van hulpverlening, het controleren van evenementen en het versterken van persoonsgerichte aanpak'.

Bewegen
Tevens buigt politiek Lopik zich deze maand over het sport- en gezondheidsbeleid voor de komende jaren.

Het college komt met concrete maatregelen: 'Uitgangspunt daarbij is dat het meer effect heeft om gezond gedrag te stimuleren dan ongezond gedrag te ontraden. Lokaal is dit principe uitgewerkt door sport en gezondheid te verbinden. Bewegen en sporten bevordert de gezondheid van lichaam en geest'.

De visie is in samenspraak met meerdere partners -zoals huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnsstichting Pulse en de GGD- tot stand gekomen. B&W stelt de raad voor om extra subsidie beschikbaar te stellen voor beweeg- en sportactiviteiten, in het bijzonder gericht op senioren (65 jaar en ouder).

B&W: 'Daarnaast willen we sportverenigingen ondersteunen bij het werven van vrijwilligers. Mensen zijn minder snel geneigd om een lidmaatschap aan te gaan en ondernemen ook activiteiten in ongeorganiseerd verband, zoals bijvoorbeeld samen hardlopen'.

Deze en andere punten staan dinsdagavond op de agenda van de adviescommissie.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Elke donderdag het Krimpenerwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK