Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto:Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Burgeronderzoek: ‘80% kleine wateren matig tot slecht’

  •   keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Eén op de vijf onderzochte ‘kleine wateren’ is van goede kwaliteit; 80 procent scoort matig tot slecht. Dit blijkt uit het burgeronderzoek van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.


Circa 250 mensen onderzochten deze zomer in het werkgebied van het waterschap de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt. Zij deden mee aan ‘vang de watermonsters’: een landelijk burgeronderzoek naar waterkwaliteit, waaraan in totaal 2.600 mensen hun steentje bijdroegen.

Waterbewustzijn
“Het onderzoek was goed voor meer betrokkenheid en waterbewustzijn”, zegt een woordvoerder van het hoogheemraadschap. “De uitkomsten waren minder positief: 1 op de 5 onderzochte kleine wateren is van goede kwaliteit, tachtig procent scoort matig tot slecht. De scores in Schieland en de Krimpenerwaard komen overeen met de gemiddelde landelijke scores.”

Vervolgens: “Dit toont aan dat alle ‘waterpartners’ samen voor de opgave staan om op nog meer plekken de waterkwaliteit te verbeteren. Daarbij is het belangrijk dat waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, provincies en de landelijke overheid goed samenwerken.”

Daarnaast kunnen ook boeren, bedrijven en bewoners helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden. “Bijvoorbeeld door te vergroenen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Plus door ervoor te zorgen dat bestrijdingsmiddelen, mest, afvalstoffen, medicijnresten, plastic, vet en verf niet terechtkomen in het oppervlaktewater. Gezond water is van levensbelang voor mens en dier.” 

Nitraat
Deelnemers aan het burgeronderzoek bekeken onder andere het nitraatgehalte, het doorzicht, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Bij het online inleveren van de meetgegevens en foto’s kregen zij via een interactieve website extra informatie over waterkwaliteit.

De uitkomsten van de metingen in Schieland en de Krimpenerwaard -een intensief gebruikt gebied- zijn vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde: 57% van de onderzochte vijvers, vennen, grachten, sloten en kleine plassen scoort slecht (troebel water), 23% matig (tekenen van vervuiling) en 20% goed (helder water met waterplanten en -dieren). 

“Uit de wetenschappelijke controlemeting komt naar voren dat 87% van de kleine wateren slecht scoort als ook stikstof en fosfaat worden meegerekend. Stikstof en fosfaat horen van nature thuis in water. Als de concentratie te hoog is, bijvoorbeeld door vervuiling, kan dat ten koste gaan van sommige plant- en diersoorten.” 

Het landelijk burgeronderzoek ‘vang de watermonsters’, een initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank, is dit jaar uitgevoerd samen met zeven waterschappen, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en andere partijen uit de waterwereld.

Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier