Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
• Arjan de Bruin op de plek waar mogelijk vervuild puin is gestort.
• Arjan de Bruin op de plek waar mogelijk vervuild puin is gestort. (Foto: Frederique Nuhaan)

‘Giftig puin in Krimpens bos’

  •   keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over het EZH-bos in Krimpen aan den IJssel. Dit omdat er in het verleden zwaar vervuild puin is gestort.


Arjan de Bruin houdt zich al jaren bezig met de geschiedenis van het EMK-terrein. De stagnatie van de sanering was voor hem reden om samen met Wouter van Blanken en At Zweers nog dieper in de materie te duiken. "Ik vroeg mij al jaren af waar alles na de ontmanteling van het gifterrein in 1984 gebleven is", vertelt hij. "We weten dat er na het faillissement van de Exploitatie Maatschappij Krimpen in 1980 nog jarenlang troep op het terrein heeft gelegen. Er lag zelfs een schip vol giftige stoffen langs de kant te vergaan. In totaal ging het toen naar schatting nog om 3,5 miljoen liter chemisch afval."

Geruchten
Tijdens de sloop van de gebouwen is veel puin achtergebleven op het terrein. Volgens hardnekkige geruchten zouden er zelfs nog op grote diepte (gevulde) giftanks zitten. Een groot deel is echter afgevoerd. Maar waarheen vroeg De Bruin zich af en ging op onderzoek. De schok bij GroenLinks was groot toen De Bruins vermoeden bevestigd werd, dat er ruim 3.000 kuub met chemisch afval vervuild puin destijds in Krimpen zelf gedumpt lijkt te zijn. "Het zou begraven liggen in het EZH-bos, tussen de parkeerplaats van de dagcamping en de Edisonstraat. Er ligt daar in elk geval over ongeveer een hectare verspreid een laag van 30 à 40 centimeter puin. Dat is in een bodemrapport terug te vinden. Het kan geen schoon puin zijn geweest, want dat werd ook in 1984 niet zomaar in een bos begraven."

Graven
Hiermee was nog niet voor 100 procent zeker aangetoond, dat het vervuilde puin afkomstig was van het EMK-terrein. "Daarom zijn we gaan graven", zegt De Bruin. "We merkten meteen dat dit geen normaal bos is. Er is maar een dun laagje zwarte aarde van 10 centimeter. Dan komt er zo'n 40 centimeter aan geel zand dat hier hoe dan ook niet thuishoort. Dan begint het grondwater op te borrelen en zit je op een laag puin." Ze groeven meerdere gaten. Uit sommige daarvan kwam volgens hen een chemische lucht. "We hebben naast steen en beton ook teerachtige stukken en avi-slakken opgegraven."

In 1987 bleek de plek in het EZH-bos in opdracht van de provincie al eens onderzocht te zijn. Uit een opgedoken rapport blijkt dat er toen allerlei teerstoffen zijn aangetroffen. De Bruin noemt het een extra link naar de eerdere gebruikers van het EMK-terrein: de koolteer en Cindu. "Vrijwel al die stoffen zijn kankerverwekkend. Iedereen zal dus begrijpen dat we bij ons eigen veldonderzoek niet te veel hebben doorgegraven."

Grondwaterbeschermingsgebied
Het zorgwekkendst vindt GroenLinks dat de gevonden stortplaats nog net deel uitmaakt van een grondwaterbeschermingsgebied. De buitenste peilbuis van het bodemonderzoek staat nog geen twintig meter van een diepgrondwaterput van de Provincie Zuid-Holland. Het roept bij ons de vraag op of het gif na al die jaren is weggespoeld. Is er daardoor gevaar geweest voor de volksgezondheid? Laten we hopen dat het allemaal meevalt. Bij de bodeminformatie van de DCMR is de status echter nog steeds dat er gewacht wordt op een saneringsplan."

Een woordvoerder van de gemeente Krimpen aan den IJssel bevestigt dat het terrein een voormalige stortplaats van puin en slakken is. Zo bleek uit navraag bij milieudienst DCMR, het bevoegd gezag. "Of er een link met EMK is, kan de DCMR bevestigen noch ontkennen. Wel is het zo dat er voor de provincie cq de DCMR - op basis van onderzoek - geen aanleiding was en is om de locatie te monitoren."

GroenLinks maakte een filmpje op de locatie waar mogelijk het vervuilde puin is gestort. 

Floris Bakker
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @BakkerFloris op twitter >
Elke dinsdag het nieuws uit de Krimpener- en Lopikerwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5