Logo hetkontakt.nl/krimpenerwaard
Foto: nl123rf.com

Onrust over 'Windpark Polsbroek'

  •   keer gelezen

POLSBROEK/CABAUW • Bewoners van Polsbroek en Cabauw maken zich zorgen over de mogelijke plaatsing van windmolens op een kade tussen beide dorpen.


Namens een ‘grote en vooral groeiende groep verontruste inwoners’ werd dinsdagavond ingesproken in de commissievergadering van de gemeente Lopik. Energie-ontwikkelaar Pure Energie zou volgens de bewoners al concept-overeenkomsten hebben gesloten met eigenaren van grond in de Zuidzijderpolder, tussen Cabauw en Polsbroek.

‘Veel inwoners zijn zich rot geschrokken. Er wordt gesproken over Windpark Polsbroek. Lopik heeft ook op nog geen enkele manier hierover gecommuniceerd of inwoners erbij betrokken’, aldus de insprekers, waarbij hun bijdrage, de vergadering vond online plaats, werd voorgelezen door de griffier.

Aantasting
Het zou gaan om de plaatsing van windmolens met een hoogte van ruim 200 meter. De groep omwonenden vindt dat ‘een ernstige aantasting van het open, eeuwenoude cultuurlandschap’:

‘Ter vergelijking: de kerktoren van Cabauw heeft een hoogte van amper 49 meter. Een goede landschappelijke inpassing van windmolens van 200 meter hoog getuigt niet van enig realisme. Vanuit elke plaats in de Lopikerwaard en omliggende polders zullen ze de horizon domineren. Daar komt dan ook nog eens de ernstige omgevingshinder voor mensen en natuur bij’.

TWh
Volgens wethouder Gerrit Spelt is een locatie waar windmolens (moeten) worden geplaatst om aan de gemeentelijke opgave te voldoen nog niet aan de orde. Het Rijk heeft gemeenten de verplichting opgelegd om in totaal 35 TWh (terawattuur) tot 2030 op land duurzaam op te wekken. Dertig regio’s in Nederland moeten met die opgave aan de slag. De regio waartoe Lopik behoort geeft in de 'ontwerp-Regionale Energie Strategie' aan 1,8 TWh aan de nationale opgave voor 2030 te willen bijdragen.

Wethouder Spelt in reactie op de vraag van commissieleden wat dat voor Lopik betekent: “Om een voorbeeld te geven: het opwaarderen van het huidige windpark bij bedrijventerrein De Copen zou volstaan om aan de verplichting tot 2030 te voldoen. De drie windmolens aldaar zijn aan vervanging toe. In plaats van de huidige drie ‘kleine’, met een zogenaamde tiphoogte van 120 meter, zouden er drie moderne, grote windmolens met een hoogte van 240 meter kunnen komen. Dan zijn we er. Tenminste, naast andere vormen van duurzame energie, zoals het opwekken van zonne-energie”, aldus de wethouder, die er aan toevoegde dat dit een rekenvoorbeeld was.

“Locaties komen in een later stadium aan de orde. Inwoners worden daar bij betrokken, maar de voorlichting rondom dit project heeft vertraging opgelopen vanwege de coronacrisis. De communicatieafdeling had daar de afgelopen periode de handen aan vol. Nu daarop wordt afgeschaald is dit een eerste prioriteit", beloofde hij.

Uiterlijk 1 januari 2025 moeten de vergunningen voor windturbines zijn verstrekt, zodat ook Lopik zijn bijdrage kan gaan leveren.

Robert van der Hek
Redacteur / coördinator van Het Kontakt Krimpener- en Lopikerwaard
Volg @RobertvanderHek op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten