Afbeelding
Foto: website DCV

Raad steunt DCV bij vernieuwing complex

Nieuws 596 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Het mag gerust een historische stap genoemd worden: de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel stemde donderdagavond unaniem in met een voorstel om voetbalvereniging DCV financieel te steunen bij het renoveren van haar complex.

De kantine en kleedkamers van DCV zijn hoognodig aan vernieuwing toe. De club heeft echter een moeilijke financiële periode achter de rug en beschikt niet over voldoende middelen om op eigen kracht nieuwbouw te kunnen bekostigen. De totale verwachte kosten bedragen 4.828.000 euro, waarvan circa een miljoen door landelijke subsidies kan worden gedekt. Voor het resterende deel heeft DCV de gemeente om hulp gevraagd.

De gemeente springt nu financieel bij door een lening van ruim twee miljoen euro te verstrekken. Daarnaast koopt de gemeente de grond van het complex van DCV voor ongeveer 1,7 miljoen euro. Met dit budget heeft DCV financieel ruimte om vernieuwing van het sportcomplex aan het Waalplantsoen zelf vorm te geven. De raad stemde donderdagavond tevens in met een budget van bijna negen ton voor het vervangen van de toplaag van twee kunstgrasvelden van de vereniging. 

Trots
“Ik sta hier met een glimlach”, sprak sportwethouder Kirsten Jaarsma. “Er lopen al meer dan vijftien jaar gesprekken tussen de gemeente en DCV over het vernieuwen van de accommodatie. Ik ben ontzettend trots dat het nu echt gelukt is. Deze stap is ontzettend belangrijk voor de toekomst en vitaliteit van de club.”

Combinatiemogelijkheden
Sethi Plaisier van Krimpens Belang uitte haar zorgen over de financiële last voor DCV die een nieuw clubgebouw met zich meebrengt. “De club heeft daardoor in de eerste jaren geen financiële ruimte om de huur voor de sportvelden te betalen.” Ze vroeg de wethouder om met DCV om tafel te gaan om opties voor combinatiemogelijkheden tot huur of medegebruik van de nieuwe kantine te bekijken, “zodat het voor DCV financieel wellicht wat makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door het inloophuis of partijen die nu in een tijdelijke voorziening zitten. Er loopt een onderzoek naar onderdak voor gebruikers van De Tuyter, wellicht is er een mooie combinatie te maken met DCV. Het clubbestuur heeft daar zelf naar gekeken, zonder resultaat. DCV geeft aan blij te zijn als daar hulp bij geboden wordt, waarbij ze zelf de regie houdt.”

Jaarsma stelde dat de verantwoordelijkheid voor een eventueel multifunctioneel gebruik van het clubhuis primair bij DCV ligt. “Daar is ze prima toe in staat, maar we zitten met de club om tafel en daarbij zal ongetwijfeld dit onderwerp ter sprake komen. Als DCV er naar vraagt gaan we zeker die contacten leggen.” Plaisier was tevreden met de toezegging en trok een motie van Krimpens Belang, Stem van Krimpen en PvdA in, die beoogde de financiële lasten voor DCV te verminderen. 

Omwonenden
Wilco Slotboom-Zeedijk (Stem van Krimpen) benadrukte het belang van het betrekken van omwonenden van het complex bij het hele proces. “Met verplaatsing van het clubgebouw, zit er een kans in dat de buurt extra last gaat ondervinden van geluid.” Jaarsma: “Ik heb de ingezonden brief van omwonenden gezien. De zorgen die zij daarin uiten komen zeker aan de orde in het traject dat na vanavond volgt.”

De wethouder voegde nog toe: “Het lijkt nu of er een financiële strop om de nek van DCV ligt, maar daar wil ik verre van blijven, want we hebben het met elkaar allemaal goed bekeken en geanalyseerd. We verlangen van verenigingen dat ze financieel verantwoordelijk zijn voor de gebouwen op hun sportcomplex. Alle opties hiervoor zijn met DCV onderzocht. Daaruit bleek dat dit de enige manier is om vernieuwing mogelijk te maken.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Download onze app