Overeenstemming over EMK-terrein in Krimpen: Saneren en herontwikkelen.
Overeenstemming over EMK-terrein in Krimpen: Saneren en herontwikkelen. Foto: Aangeleverd

Overeenstemming over EMK-terrein in Krimpen: Saneren en herontwikkelen

Algemeen 732 keer gelezen

KRIMPEN AAN DEN IJSSEL • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeente Krimpen aan den IJssel, de provincie Zuid-Holland en het hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard zijn het eens geworden over de sanering en herontwikkeling van het voormalig EMK-terrein. 

Het terrein wordt de komende jaren gesaneerd en herontwikkeld. Wel blijft het terrein een IBC-locatie met een nazorgprogramma. Dit betekent dat in 2025 ongeveer zes hectare bedrijventerrein ter beschikking komt. De komende tijd wordt het plan hiervoor verder uitgewerkt. Wethouder Wubbo Tempel: “We zijn blij met deze beslissing. Deze biedt perspectief aan ondernemers in Krimpen aan den IJssel en de regio.”


Definitief besluit: saneren en herontwikkelen

Op 10 maart vond het bestuurlijk overleg plaats over de heroriëntatie op het project Stormpolderdijk (voormalig EMK-terrein). Het doel van het overleg was om een definitief besluit te nemen over de voortzetting van het project waarbij eerder meerdere varianten voorlagen. Besloten is om door te gaan met de uitwerking van de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen. Hierbij houden de betrokken partijen rekening met een aantal aanbevelingen die uit de aanvullende onderzoeken naar voren zijn gekomen. Bijvoorbeeld over het herschikken van AVI-slakken en het periodiek monitoren van de damwanden. De DCMR moet nog wel akkoord gaan met de uiteindelijke uitwerking van de voorkeursvariant.

Wat betekent deze keuze voor Krimpen?

De keuze voor de voorkeursvariant saneren en herontwikkelen betekent onder andere dat er langs de Sliksloot een (verlaagde) groenstrook wordt gerealiseerd. Onder deze groenstrook blijft een deel van de verontreiniging achter. Uit nader onderzoek is gebleken dat het niet zinvol is om deze verontreiniging te laten verwijderen. Consequentie is dat deze grond niet aan bedrijven uitgegeven kan worden. Op een ander deel van het terrein kan straks wel gebouwd worden. De koopovereenkomst tussen het ministerie van IenW en de gemeente wordt hierop aangepast. Ook is het nodig dat de gemeente de opdracht geeft om een nieuw verkavelingsplan op te stellen dat past bij het geldende bestemmingsplan. Met deze variant krijgt de gemeente bijna zes hectare nieuw bedrijventerrein erbij. Een deel hiervan komt voor bedrijfskavels. Daar is in de gemeente Krimpen aan den IJssel en de regio grote behoefte aan.

Margje Kooistra

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie