• Stemmen tijdens het Woondebat.
• Stemmen tijdens het Woondebat. Foto: schermafbeelding

Woondebat: eensgezindheid over urgentie van woningbouw (nu nog waar en hoe)

Algemeen 1.287 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De wooncrisis is het belangrijkste thema voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. In Concordia Haastrecht werd er donderdag over gedebatteerd.

Dat er iets moet gebeuren -en graag op korte termijn al- daar zijn alle politieke partijen die meedoen aan de ‘zeteldans’ het unaniem over eens. Wel bestaan er verschillen op het vlak van waar en wat er gebouwd moet worden en is er discussie over de wijze van duurzame energieopwekking.

Quizvragen
De negen deelnemers aan het door de Federatie van Woningcorporaties in de Krimpenerwaard georganiseerde debat (Lokaal op 1 weet zich niet vertegenwoordigd, omdat beoogd debater Johan Slöetjes ziek thuis zit) én het publiek in de zaal, krijgen van gespreksleider Rogier Elshout niet alleen stellingen, maar ook ‘quizvragen’ voorgelegd.

Stuk voor stuk gaan ze over de Krimpenerwaard en hebben ze ‘wonen’ en ‘leefbaarheid’ als rode draad. De meeste debaters scoren een ruime voldoende bij de beantwoording ervan. Ook komen verschillende Krimpenerwaarders aan het woord, onder wie twee directeuren/bestuurders van woningcorporaties, een mevrouw van een huurdersvereniging en een jongedame die na vier jaar wachten een huurwoning in Lekkerkerk heeft weten te bemachtigen. Verder krijgen de negen partijen de gelegenheid te ‘pitchen’. 

Hun grote gemene deler: er moet gebouwd worden in de Krimpenerwaard: 3.000 nieuwe woningen in de komende tien jaar en naar behoefte verspreid over de kernen. “Waarvan zeker 35 procent in de sociale huursector”, voegt Sandro Kovacic daar namens PvdA/GroenLinks aan toe. 

De andere partijen vertonen een zelfde ‘bouwdrang’, maar niet iedereen wil zich vastpinnen op het door Kovacic genoemde 35 procent. “Wij zijn tegen vaste percentages”, zegt Irma Bultman namens het CDA. Salma Aoukili (D66) steunt Kovacic. Jan Verburg (SGP): “Laten we beginnen met 3.000”, zegt hij. “En gaandeweg plannen maken voor het dubbele.”

Waar?
En waar moeten die woningen dan gebouwd worden?  De voorkeur van de meeste partijen gaat uit naar binnen de bebouwde kom en - als het niet anders kan- naar projecten aan de rand van de kernen. Het opofferen van natuurgebieden voor nieuwbouw is voor niemand een optie. De VVD schaart zich bij monde van lijsttrekker Pascal Zuijderwijk aan de pragmatische kant van het thema: “Laten we alle mogelijkheden benutten om deze wooncrisis op te lossen”,  geeft hij aan.

D66 wil eerst onderzocht hebben of er binnen de bebouwde kom nog ruimte is om te bouwen. “Schoonhoven is de enige kern waar je kunt ‘inbreiden”, stelt Bultman (CDA). Kovacic is er niet per saldo op tegen om ‘de hoogte in te gaan’. “Vier, vijf of zes woonlagen is bespreekbaar op sommige, zorgvuldig afgewogen locaties.” 

Ook de VKGB is niet a priori tegen meerlaagsbouw. “Een beetje de hoogte in mag wat ons betreft op sommige plekken”, zegt lijsttrekker Pascal van der Hek. “Dat er flink bijgebouwd moet worden in de Krimpenerwaard, staat als een paal boven water. Er dienen op dat vlak goede afspraken gemaakt worden met de provincie en de woningcorporaties.”

Zonnepalen
Wat de leefbaarheid en de Krimpenerwaardse inbreng in het klimaatvraagstuk betreft, liggen sommige partijen verder uit elkaar. Zo wil Pro Krimpenerwaard in elke kern een buurtcentrum met loketfunctie en kiest de VVD juist voor een een meer gecentraliseerde aanpak in bijvoorbeeld vier in plaats van elf kernen.

De stelling ‘Er moeten zonnepanelen komen in wat nu weilanden zijn’, zorgt voor een levendige discussie. VKGB ziet daarin ‘in het uiterste geval’ een optie. Ton van Dorp van ChristenUnie is tegen. “Laten we eerst de bestaande infrastructuur gebruiken om zonnepanelen te plaatsen.” Pro Krimpenerwaard, Leefbaar Krimpenerwaard en de SGP zijn het met hem eens.

De conclusie na een avond ‘woonpraten’: over de urgentie van bouwen is er unanimiteit. Nu nog een concreet plan en snel schakelen naar daadkracht en eerste palen. Met name jongere Krimpenerwaarders kijken er verlangend naar uit.

Het Woondebat, uitgezonden door RTV Krimpenerwaard, had donderdagavond te kampen met technische problemen. Hierdoor was het voor kijkers/luisteraars lastig te volgen. De uitzending wordt nu vrijdagavond 25 februari (aanvang 20.00 uur) herhaald.

Jan Timmer

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie