• De zalmschouw ligt nu op de gemeentewerf in Krimpen aan de Lek.
• De zalmschouw ligt nu op de gemeentewerf in Krimpen aan de Lek.

Ergernis over teloorgang Lekkerkerkse zalmschouw

Algemeen 1.019 keer gelezen

LEKKERKERK • Historische vereniging 'Lekkerkerk door de tijd' is hevig teleurgesteld in de gemeente Krimpenerwaard. De reden: de politiek bekommert zich geen moment om de deplorabele toestand waarin Lekkerkerkse blikvangers als de zalmschouw en miniatuurmolen bij het voormalige hertenkamp zich bevinden.

"Die laksheid is typisch een uiting van de steeds groter wordende afstand tussen gemeentebestuur en de dorpen van de Krimpenerwaard", stelt Stien van den Berg, lid van 'Lekkerkerk door de tijd' en bevlogen inwoner van het Lekdorp. "De gemeente Krimpenerwaard heeft de mond vol over 'samen doen' en 'participatie', maar ondertussen komt daar niets van terecht."

Ze wijst naar de zalmschouw aan de Voorstraat. De toenmalige gemeente Nederlek kreeg dit karakteristieke bootje in 2007 geschonken door de heer Johan Stout, destijds directeur van het bedrijf Fikszo. "We waren er met z'n alleen erg blij mee omdat deze geste mooi aansloot bij het levend houden van onze geschiedenis in de zalmvisserij. We lieten de zalmschouw destijds nabouwen op basis van de officiële tekeningen. Daaraan werkten heel wat mensen op vrijwillige basis mee. Tot aan de gemeentelijke herindeling verkeerde de schouw in goede staat en kregen we van de toenmalige gemeente een bijdrage in het onderhoud ervan. Sinds gemeente Krimpenerwaard het levenslicht zag is het angstig stil gebleven, behalve dan dat we vernamen dat men bezig was met een nieuw plan voor monumenten binnen de gemeentegrenzen. Sindsdien is er niets meer gebeurd en is de zalmschouw weggerot."

Herstellen
Het bootje ligt nu op de gemeentewerf in Krimpen aan de Lek en is niet meer in oude staat te herstellen. Van den Berg: "Nu moet er een nieuwe zalmschouw komen. De kosten daarvan zijn aanmerkelijk hoger dan wanneer de gemeente gewoon ons verzoek tot onderhoud had ingewilligd. Maar goed, het gaat nog altijd niet om een spectaculair hoog bedrag, zeker niet voor een gemeente die het financieel goed zegt te doen. Het is alleen de vraag waar men dat geld aan besteedt: aan dure externe bureaus of aan de goedwillende en participerende bewoners die hun dorpen leefbaar willen houden."

Van den Berg zegt normaal niet zo fel te zijn, "maar nu dus wel omdat ik - en velen met mij - constateer dat de politiek niet opkomst voor de eigen bevolking. Daar moet snel verandering in komen. De zalmschouw is maar een voorbeeld. Er zijn moeiteloos nog meer te benoemen. Voor de uit 1933 daterende miniatuurmolen geldt het zelfde. Deze gemeente laat hem 'verrotten', en dat terwijl ook dit object een grote gevoels- en historische waarde vertegenwoordigt. Ze is in de crisisjaren van de vorige eeuw gebouwd door werkloze jonge mensen en vertelt een voor onze dorpsgeschiedenis essentieel verhaal.. Zalmschouw en molen horen bij Lekkerkerk. Aan beide is met liefde gewerkt. Mensen hebben er hun best op gedaan om het te plaatsen en in stand  te houden. Dat lukte tot drie-en-een-half jaar geleden prima. En daarna….? Het antwoord is bekend. Het woord is aan de politiek. Weer net doen alsof het niet bestaat, is geen optie. Actie dus om de geloofwaardigheid en het vertrouwen terug te krijgen."

In een reactie laat gemeente Krimpenerwaard weten de gang van zaken bij het onderhoud van de zalmschouw te betreuren, "temeer omdat zoveel vrijwilligers hebben meegeholpen aan het levend houden van de zalmvisserij. Het nieuwe coalitieakkoord 'Met ambitie samen verder!' laat zien dat de gemeente zich de komende periode wil inzetten voor kunst en cultuur in de gemeente. Het opstellen van een nota Kunst- en Cultuurbeleid is noodzakelijk en daar wordt een inventarisatie van de gemeentelijke kunst- en cultuurobjecten in de openbare ruimte, zoals de zalmschouw, de miniatuurmolen, kunst op rotonde en de vele andere kunstobjecten binnen onze gemeente, in meegenomen."

Jan Timmer

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie