Afbeelding
Foto: Bert Bons

PAB, VVD, CDA, CU en SGP gaan coalitie vormen zonder dichtgetimmerd akkoord

Algemeen 230 keer gelezen

PAPENDRECHT • PAB, VVD, CDA, CU en SGP hopen eind mei een ‘bestuursakkoord’ te kunnen presenteren, waarin de partijen een meer open samenwerking willen aangaan met de overige partijen in de Papendrechtse gemeenteraad en de bevolking.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de vijf genoemde partijen hun coalitieverantwoordelijkheid nemen en samen een nieuw gemeentebestuur gaan vormen.

Onder voorzitterschap van formateur Roel Freeke van het bureau Necker van Naem werken zij vanuit een lange termijnperspectief de ambities voor de aankomende periode uit.

“De eerste formatiegesprekken verlopen in goede en open sfeer, waarin we constructief ideeën uitwisselen en aanscherpen voor de toekomst”, aldus de vijf partijen in een gezamenlijke statement.

Lage opkomst
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was in heel Nederland laag, zo ook in Papendrecht. Hier zijn volgens de vijf partijen meerdere redenen voor te bedenken, waarvan het gebrek aan betrokkenheid en vertrouwen in de lokale politiek er een van is.

“Een van de manieren om betrokkenheid bij politiek te verhogen, is inwoners tijdens een bestuursperiode te laten meepraten en -denken. Door hier actie op te ondernemen, hopen we op een positieve uitwerking op de opkomst bij de volgende verkiezingen”, aldus PAB, VVD, CDA, CU en SGP.

“Om die reden betrekken we de samenleving direct vanaf het begin van de bestuursperiode. Over het traject dat we voor ogen hebben, komen we later uitgebreider terug.”

“Wij kondigen bij deze wel alvast aan, dat we graag alle (duo)raadsleden uitnodigen bij de gesprekken met inwoners aan te sluiten.”

Inbreng vragen
“We vragen niet alleen inwoners om hun inbreng op een aantal onderwerpen. Het voornemen is de gehele gemeenteraad in een nader te bepalen vorm te betrekken bij onderwerpen. Om die reden presenteert deze coalitie geen dichtgetimmerd akkoord.”

In de nieuwe bestuursperiode hebben de formerende partijen een meer open samenwerking voor ogen. Om dit te symboliseren, spreken zij niet van een ‘coalitieakkoord’, maar van een ‘bestuursakkoord’.

PAB, VVD, CDA, CU en SGP streven ernaar uiterlijk eind mei tot een akkoord te komen. Daarnaast hopen ze in de aankomende periode duidelijkheid te geven over de onderwerpen en vorm waarin ze graag met de dialoog aangaan.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie