• Jeroen Heijkoop, Anita van Schijndel-Bol, Bas Romeijn en Jako Sterrenburg (v.l.n.r.) van ChristenUnie Alblasserdam.
• Jeroen Heijkoop, Anita van Schijndel-Bol, Bas Romeijn en Jako Sterrenburg (v.l.n.r.) van ChristenUnie Alblasserdam. Foto: Aangeleverd

CU Alblasserdam stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Algemeen 157 keer gelezen

ALBLASSERDAM • In een digitale ledenvergadering op 2 december hebben de leden van de ChristenUnie (CU) Alblasserdam de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 vastgesteld.

De top 4 van de vastgestelde kandidatenlijst bestaat uit Jako Sterrenburg, de huidige fractievoorzitter, Bas Romeijn, huidig raadslid, Jeroen Heijkoop en Anita van Schijndel-Bol.

In Alblasserdam is in verband met de nieuwe omgevingswet een enquête gehouden onder de inwoners, waarbij gekozen kon worden tussen vijf accenten die aangeven hoe we de ruimte in Alblasserdam in willen richten. De uitslag is geworden ‘Fit & groen in de polder’. Dit is dus het advies dat aan de gemeenteraad wordt meegegeven die daar deze maand over beslist.

Voor de ChristenUnie is het duidelijk dat het deze keuze ook moet worden. In het accent ‘fit en groen in de polder’ zijn milieu, duurzaamheid en gezondheid erg belangrijk. “Zo willen we meer inzetten op vergroening en op het opwekken en besparen van energie”, aldus ChristenUnie Alblasserdam.

Deze keuze betekent natuurlijk ook dat er niet zomaar overal gebouwd kan worden terwijl er ook woningen nodig zijn in Alblasserdam voor jongeren, jonge gezinnen en ouderen. Dit vraagt om creatieve oplossingen, zoals het verplaatsen of aanpassen van bedrijventerreinen.

“We willen dat Alblasserdam bekend wordt als fietsdorp, met overal goede fietspaden met eenduidige voorrang; niet bij de ene kruising de auto’s voorrang en bij een andere de fiets”, vervolgt de partij. “Alblasserdam moet aantrekkelijk zijn voor toeristen, maar het moet wel leefbaar blijven. We willen geen tweede Giethoorn worden.”

En verder: “We willen ons veilig voelen in Alblasserdam, daarom willen we meer blauw op straat en inwoners betrekken bij veilheidsplannen voor de buurt. Dealen van drugs is onacceptabel en daarom willen we camera’s daar waar het nodig is.”

Het gezin is volgens de CU het belangrijkste onderdeel van onze samenleving dat alle aandacht verdient. Gezinnen moeten daarom ondersteund worden. Problemen kunnen het beste worden voorkomen is beter dan ze achteraf oplossen. “Zoals we de afgelopen periode in de raad hebben gepleit voor laagdrempelige hulp ter voorkoming van scheidingen willen we dit uitbreiden met ouderschapscursussen. Informatie over relatieondersteuning moet laagdrempelig beschikbaar zijn.”

“Preventie willen we ook inzetten bij de jeugdzorg. We omarmen het plan voor de nieuwe 1- loketfunctie in de Oude Bibliotheek. Inwoners moeten op één plek hun verhaal kunnen doen en niet steeds opnieuw, ook bij zorgen over financiën.”

De ChristenUnie wil ook zwaar inzetten op armoedebestrijding. In Alblasserdam groeien te veel kinderen in armoede op. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.

Ander aandachtspunt van de CU zijn schone energiebronnen. Het wordt steeds belangrijker om het gebruik van aardgas terug te dringen en over te schakelen op schone energiebronnen. Dit heeft gevolgen voor iedereen dus ook voor ons in Alblasserdam. De gemeente Alblasserdam zal deze overschakeling blijven stimuleren. Daarbij moet wel worden gekeken naar de draagkracht van elk huishouden. Als de mogelijkheden te kort schieten denkt de gemeente mee bij het zoeken naar oplossingen. Zo kan iedereen meedoen en is er sprake van een eerlijke energie transitie. Uiteraard worden alle initiatieven van inwoners op dit gebied zoveel mogelijk ondersteund.

De ChristenUnie wil een inloopspreekuur instellen waar inwoners en ondernemers met hun vragen terecht kunnen. Ook moeten er ontmoetingsplekken komen voor jong en oud.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie