• Een tiny house in Giessenburg.
• Een tiny house in Giessenburg. Foto: Aangeleverd

Onderscheid tussen tiny en small houses vervalt in Molenlanden

Nieuws 2.550 keer gelezen

MOLENLANDEN • De belangstelling voor tiny houses is behoorlijk, maar veel geïnteresseerden haken af. Dat is de conclusie die de gemeente Molenlanden trekt, drie jaar na de start van de pilot. Ter vereenvoudiging van beleid wil het college tiny en small houses samenbrengen onder één noemer.

Dat het mogelijk moet blijven om in Molenlanden in een tiny of small house te gaan wonen, daarover zijn raad en college het eens. Met het hanteren van dezelfde uitgangspunten voor beide soorten kleine woningen kunnen de raadsleden instemmen, bleek dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken en Verkeer. Het verschil tussen beide woonvormen is in de praktijk klein, aldus het college.

Oppervlakte
Tot op heden is het zo dat een tiny house maximaal 50 vierkante meter mag zijn en een small house 60 vierkante meter. Het college wil voor beide woonvormen voortaan 60 vierkante meter toestaan.

Eisen
Over de menukaart, een overzicht met eisen waaraan de huisjes moeten voldoen, willen de raadsleden nog verder met elkaar in debat. Meer beleidskader dan de menukaart biedt kan later worden vastgelegd in de Omgevingsvisie.

Financiering
De gemeente constateert dat de financiering van tiny houses voor veel initiatiefnemers een struikelblok blijkt. Vanwege de tijdelijke vergunningen worden hiervoor geen hypotheken verstrekt. Ook het vinden van een geschikt en beschikbaar perceel is lastig. Het gevolg is dat in drie jaar elf vergunningen zijn verstrekt voor een tiny en small houses.

Aantal vergunningen
Voor tiny houses werden 27 principeverzoeken gedaan en uiteindelijk 14 vergunningaanvragen ingediend. Daarvan werden 9 vergunningen ook daadwerkelijk verleend. Voor small houses werden 15 principeverzoeken gedaan, uiteindelijk 4 vergunningaanvragen ingediend en 2 vergunningen verleend.

Gemeentegrond
Ferry van der Koelen (PM) vroeg zich af of de gemeente een rol zou kunnen spelen door het voeren van een actief grondbeleid. “We hebben best wat grond in bezit. Zouden we daar geen tiny houses kunnen laten realiseren?” Ook wat de CU betreft benut de gemeente stukken eigen grond ‘waar voorlopig geen ontwikkelingen zijn’.

Onderzoeken
In de beantwoording van technische vragen had het college voorafgaand aan de vergadering al aangegeven dat het mogelijk is om te onderzoeken of tiny en small houses geplaatst kunnen worden op gemeentegrond. Momenteel is er in Molenlanden echter geen gemeentegrond waar op de lange termijn geen ontwikkelingen plaatsvinden. Het college: “Wanneer hier wel sprake van is en wij als gemeente vanuit overheidsparticipatie hieraan kunnen bijdragen, dan zal de gemeente zich hiervoor inzetten.”

Handhaven
Vergunningen voor tiny en small houses worden verstrekt voor tien jaar. Ruud van Rijn (Doe Mee): “Gaan we daarna handhaven? Ik lees dat we daarvoor onvoldoende capaciteit hebben. Tijdelijkheid omzetten naar permanent mag niet. Wat is de oplossing?”

Over zeven jaar
Wethouder Arco Bikker: “De eerste vergunning voor een tiny house is drie jaar geleden verstrekt. Dus is dat over zeven jaar aan de beurt. Laten het college en de raadsleden die er dan voor zitten de keuze maken of verlengen verstandig is. U wilt mij antwoord laten geven op een vraag die over zeven jaar gaat spelen. Afspraak met de provincie is dat je voor tien jaar vergunt. We kunnen eenmalig met vijf jaar verlengen, dan schuif je het moment van handhaven op. De provincie vindt het Groene Hart belangrijk, het zou me verbazen als de provincie over vijftien jaar zou zeggen: laat maar staan die huisjes. Dan heb je dus als gemeente de beginselplicht om te handhaven. In de kadernota voor 2040 moeten we capaciteit om te handhaven opnemen.”

Welwillend
Ook Leo Timmer (CU) stelde vragen over de duur van de vergunning. Bikker: “We mogen eenmalig verlengen tot 15 jaar. Of in één keer een vergunning geven voor 15 jaar, maar dan heb je een uitgebreide procedure nodig. We zullen na tien jaar per locatie bekijken of verlengen wenselijk is. Als het geen problemen geeft, dan zullen we daar welwillend tegenover staan.”

Over wetering
Volgens de SGP moeten er wel erg voor kosten gemaakt worden voor het realiseren van een tiny of small house. Volgens Bas de Groot wil de gemeente het ook te veel vatten in regels. Een van de regels op de menukaart vindt de SGP vreemd. De Groot: “Er staat dat de huisjes niet over de wetering gebouwd mogen worden, terwijl over de wetering soms een prachtig bouwvlak ligt bij een agrarisch bedrijf. En waarom is een composttoilet verplicht op plekken waar een riolering is? Zet niet teveel regels op de menukaart. Het is veelal maatwerk.”

Niet geëxperimenteerd
Het CDA verwacht niet dat er zonder beleidswijzigingen veel extra tiny houses zullen komen. Jonette Korevaar: “Met elf vergunningen is de pilot niet geworden wat we gehoopt hadden. Ik vind dat een pilot gelukt is als er echte fouten gemaakt zijn, dan weet je waar je beleid voor moet maken. Als je bij een pilot binnen de lijntjes kleurt hoef je geen nieuw beleid te maken. Jammer dat er geen experimenteerruimte gebruikt is.”

‘Blijkbaar ingewikkeld’
“Je wil dat mensen eenvoudig wonen, maar het is blijkbaar heel ingewikkeld om dat te realiseren”, vervolgde Korevaar. “Het kan toch niet zo zijn dat je eigenlijk een soort projectontwikkelaar in de hand moet nemen om een kleine tijdelijke woning te realiseren? Kunnen we het niet makkelijker maken?” Het CDA vindt het een goed idee om tiny houses onder te brengen in de categorie bijzondere woonvormen. Tussen de regels door hoor je dat er bij de Omgevingswet iets meer ruimte is. En bij de bespreking van bijzondere woonvormen. Daar spelen denk ik dezelfde issues: hoe moeilijk maak je het om iets tijdelijks neer te zetten?”

Bikker bevestigde dat ‘de nieuwe Omgevingswet naar alle waarschijnlijkheid mogelijkheden geeft’.

Sanitatie en waterschap
Vanwege de stroeve communicatie met de provincie en Waterschap Rivierenlanden over het plaatsen van tiny houses vroeg Van der Koelen: “Hoe kunnen we bij de provincie en het waterschap voor elkaar krijgen dat zij een andere houding aannemen, zodat het makkelijker wordt?” Bikker erkende: “Sanitatie is een dingetje, dat is een dilemma met het waterschap. Als je niet aansluit op het riool kun je met een helofytenfilter wat doen, maar je hebt altijd een stroom water die overblijft; bij extreme regenval loopt de opvang over, dan kun je een milieudelict op je naam krijgen.”

Amendement
De SGP komt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering mogelijk met een amendement op de menukaart. Bas de Groot: “Want we hebben een aantal situaties waarbij wel over de wetering is geplaatst. Daarom heb ik er moeite mee dat het volgens de menukaart niet mag. Er zijn namelijk precedenten. En ik ben bang dat er genoeg prima locaties zijn over de wetering.” Hij kreeg bijval van Jonette Korevaar: “Je wil niet dat een huisje los komt te staan, maar daar waar bebouwing is. Dat heeft niets met een wetering te maken.”

Voorzitter Sanne Zijlstra vroeg de wethouder hoe hij tegenover ‘dit soort amendementen’ staat. Bikker: “De menukaart is een kader, om een richtsnoer te geven. Je wil dat een tiny house past in het landschap. Maar we staan altijd open voor ideeën van de raad.”

Verder debat
Zijlstra constateerde dat de raad nog verder in debat wil over de richtlijnen op de menukaart. Dat zal waarschijnlijk gebeuren tijdens de raadsvergadering op donderdag 9 november.

Technische vragen
Diverse fracties stelden voorafgaand aan de commissievergadering technische vragen over tiny en small houses. Deze vragen en de antwoorden daarop zijn onder agendapunt 10 terug te vinden op: https://molenlanden.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/25362cc3-6ab8-4d59-a4f1-a6085034f5e2

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Afbeelding
Damen Shipyards start bouw nieuw distributiecentrum in Schelluinen Zakelijk 18 apr, 13:23
Afbeelding
Bedrijven uit Groot-Ammers en Goudriaan laten leerlingen proeven van techniek Zakelijk 18 apr, 08:23
Afbeelding
Gemeenten reageren verschillend op nieuws rondom Dierenambulance, Molenlanden ziet het als een 'interne kwestie' Nieuws 17 apr, 21:23

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden