• De tien gedecoreerden van het tweede deel van de lintjesregen 2023 in de gemeente Molenlanden.
• De tien gedecoreerden van het tweede deel van de lintjesregen 2023 in de gemeente Molenlanden. Foto: Rick den Besten
met korte video

Koninklijke onderscheidingen in Molenlanden: nog eens tien lintjes bij tweede sessie

Nieuws 5.951 keer gelezen

MOLENLANDEN • Nog eens tien inwoners van de gemeente Molenlanden werden woensdag koninklijk onderscheiden. Tijdens de tweede sessie in De Til in Giessenburg werden negen van hen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één van hen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het ging daarbij om: 

Arjan Wemmers uit Molenaarsgraaf heeft ervoor gezorgd dat in Bleskensgraaf het ‘Mosquito-monument’ is opgericht. Na veel inspanning heeft hij één van de propellers van de Mosquito gevonden. Op 26 mei 2007 werd het propellermonument onthuld. Arjan heeft ook één van de motoren van de Engelse Avro Lancaster bommenwerpers gevonden, die boven Brandwijk werd neergeschoten. Van de motor is een monument gemaakt. Om dit te realiseren werd de Stichting Oorlogsmonument Molenaarsgraaf-Brandwijk opgericht. Op 20 mei 2017 is het monument onthuld.

Tevens is in de gemeente Alblasserdam, door Arjans inzet, een monument heropgericht, nabij de plaats waar een piloot is gesneuveld. Voor de realisatie van deze monumenten, heeft hij jarenlang onderzoek gedaan op de plaatsen waar de vliegtuigen zijn neergestort. Verder is Arjan docent bij Waard en heeft het ‘Mosquito-monument’ boekje geschreven: ‘Een Mosquito stort neer…’ 

Arjan Wemmers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Martin Wervenbos uit Wijngaarden is voorzitter van Dorpshuis ’t Wingerds Hof in Wijngaarden en vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Wijngaarden, waar hij het preekrooster opstelt en het ledenbestand bijhoudt. Voorheen was Martin bestuurslid van de Christelijke Basisschool De Zaaier in Wijngaarden, diaken en ouderling/scriba van de Hervormde Gemeente Wijngaarden, vrijwilliger bij het Rommelmarktcomité Wijngaarden en medeorganisator van de jaarlijkse veiling.

Ina Wervenbos-Muilwijk uit Wijngaarden is vrijwilliger bij het Rommelmarktcomité Wijngaarden, vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Wijngaarden en medeorganisator van de jaarlijkse oliebollenactie. Daarnaast is zij bezoekvrijwilliger, tweede president (2000-2003) en president en vrijwilliger bij de christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage, afdeling Wijngaarden. Ook is zij collectecoördinator van de Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, vrijwilliger bij de Tuindersvereniging Wingerden en mantelzorger van meerdere personen.

Gerda Aantjes-Brand uit Nieuw-Lekkerland gaat al ruim 30 jaar mee met vakanties voor gehandicapten, waarbij zij zorgt voor de gasten en meedenkt met de invulling van deze dagen. Ze is vrijwilliger bij de woonlocatie De Haven in Nieuw-Lekkerland, waar ze kookt, schoonmaakt en ondersteunt bij activiteiten. Ook bij de Molenhoeve in Streefkerk kookt ze, helpt ze bij verschillende klusjes en zorgt voor het vervoer van de cliënten. Tot slot werkt ze bij de EHBO vele uren als vrijwilliger, waarbij ze diverse functies heeft vervuld zoals: bestuurslid en instructeur.

Jan Verheul uit Nieuw-Lekkerland was voorzitter van het Wijkoverleg Middelweg in de toenmalige gemeente Nieuw-Lekkerland. Hij heeft aan de wieg gestaan van het wijkgericht werken. In 2009 is op verzoek van de gemeente het kernoverleg Nieuw-Lekkerland ontstaan. Jan Verheul is adjunct van de stuurgroep van dit kernoverleg. In 2013 is de Stichting Bevordering Leefbaarheid Nieuw-Lekkerland opgericht, waar Jan Verheul medeoprichter en bestuurslid van is, als aanvulling op het kernoverleg. 

Daarnaast is Jan vrijwilliger/chauffeur bij de welzijnsinstelling L&N Smit’s Stichting in Nieuw-Lekkerland, bestuurslid van het WMO platform Nieuw-Lekkerland en voorzitter van de VvE, het complex Reigerstaete Molenwaard. In het verleden was Jan diaken en vrijwilliger van de Hervormde Gemeente Maranatha in Nieuw-Lekkerland, hij organiseerde de jaarlijkse rommelmarkt en was voorzitter van het college van diakenen. Verder was hij vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk in Nieuw-Lekkerland, hier hielp hij statushouders met het verkrijgen van huisraad. Tot slot was hij medeoprichter en vrijwilliger bij de Stichting Huis van de Waard in Nieuw-Lekkerland.

Rinus van der Weiden uit Nieuw-Lekkerland is voorzitter van Kernoverleg Nieuw-Lekkerland, een verbindende schakel tussen de gemeente Molenlanden en de inwoners van het dorp. Rinus was vrijwilliger bij veel hulptransporten naar Roemenië via diverse organisaties zoals: Oost Europa Zending Krimpen aan de Lek, lokale Hervormde Gemeente Maranatha en via eigen contacten.

Wim van Middelkoop uit Langerak is vrijwilliger en lid van de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) in Nieuwpoort. Ook is hij actief als bezoekbroeder. Voorheen was hij hier ook scriba en tot 2022 ouderling. Hij is mantelzorger voor zijn zoon. Verder was hij afgevaardigde naar de regionale classis te Dordrecht. Wim was voorheen ook vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Molenlanden. Hij bezocht ouderen in het kader van de uitvoering van de WMO, vulde vragenlijsten in en informeerde ouderen over welzijnsmogelijkheden en zelfstandig wonen.

Steef Wigman uit Bleskensgraaf is bestuurslid van de IJsbond Alblasserwaard. Hij maakte daarvoor de website en beheert deze. Ook is hij verantwoordelijk voor het implementeren van de nieuwe wet- en regelgeving en de inschrijving van de vereniging in het UBO-register. Hij is vicevoorzitter van de KNSB, regio Zuid-Holland en is lid van de ledenraad bij de KNSB. Hij zet zich in voor de sponsoring binnen de regio, zodat de sport betaalbaar blijft en de talenten opgeleid kunnen worden. Hij realiseerde mede een nieuwe structuur om de natuurijsclubs binnen de regio aangesloten te houden. 

Steef was jeugdtrainer, penningmeester, jurylid, voorzitter, en deed veel voor IJssportvereniging Alblasserwaard. Tegenwoordig is hij lid van de sponsorcommissie en helpt mee bij de activiteiten om geld in te zamelen voor de vereniging. Daarnaast is Steef ook mantelzorger voor zijn zoon. 

Casper van den Berg uit Giessenburg is sinds 1986 zeer betrokken bij de Gereformeerde Maranathakerk in Giessenburg als voorzitter en vrijwilliger. Hij is lid van de evangelisatiecommissie, organiseert evenementen en speciale diensten, bezoekt gemeenteleden en neemt deel aan de interkerkelijke overleggen. Voorheen was hij ouderling en beleidsmedewerker bij de kerk. Casper is ook vrijwilliger bij verpleeghuis Molenhoek in Gorinchem, onderdeel van de Rivas Zorggroep. Hij onderneemt hier diverse  activiteiten met de bewoners. Verder is hij lid van de Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden en verzorgt onder andere de financiën van de organisatie.

Corry van den Berg-Hooikaas uit Giessenburg is vrijwilliger bij Woonzorgcentrum Bannehof in Gorinchem, waar zij helpt met diverse werkzaamheden. Ook is Corry vrijwilliger bij de Maranathakerk Giessenburg. Daar verzorgt ze de ledenadministratie van het kerkelijk bureau en het jaarboek. Daarnaast is Corry ouderling en doet zij bezoekwerk. Voorheen was zij hier ook secretaris en was zij secretaris van Sportvereniging Vridos in Giessenburg.

Corry is ook vrijwilliger bij het Beatrixziekenhuis locatie Gorinchem. Verder is zij bestuurslid van de SeniorenRaad Molenlanden. Ze organiseert verschillende activiteiten, zoals de jaarlijkse ouderenbeurs en verzorgt de maaltijden voor ouderen. Tot slot is zij secretaris van de Stichting vrienden van Bredero’s Hof & De Groene Wei. Hier zet zij zich in voor betere faciliteiten en geeft voorlichting aan ouderen.

Zij allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app