• Aad den Boer en Gezinus Goeree.
• Aad den Boer en Gezinus Goeree. Foto: Janny den Besten

Verzelfstandiging van zwembad Schoonenburg: ‘van ons, voor ons, door ons’

Algemeen 3.269 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Met ingang van 2023 is zwembad Schoonenburg onder de hoede van gemeente Molenlanden vandaan. De sinds enkele maanden opgerichte Stichting Sportkoepel houdt zich ermee bezig om de privatisering vorm te geven.

De jaren 2008 tot 2010 waren crisisjaren voor zwembad Schoonenburg. De toenmalige Nieuw-Lekkerlandse wethouder gaf aan dat er dringend bezuinigd moest worden, het zwembad kostte te veel. Tot groot verdriet van veel Lekkerlanders was het de vraag of het zwembad nog wel open kon blijven! Gelukkig werden de koppen bij elkaar gestoken en werd de stichting ‘Hou zwembad Schoonenburg open’ opgericht. Acties werden op touw gezet om inkomsten te verkrijgen, zoals de 5-yes-actie waarbij ieder nieuw lid elk jaar vijf euro betaalde voor de duur van vijf jaar. Dankzij dergelijke acties en vele sponsoren kon er gelukkig elke zomer in het zwembad gezwommen worden. Tien jaar later kwam de gemeente met een volgende stap: het zwembad moet verzelfstandigd worden.

Rond april 2021 startten bestuursleden van stichting ‘Hou zwembad Schoonenburg open’ met het proces rond de privatisering. Zij werden daarin begeleid door een externe adviseur. Opgericht werd Stichting Sportkoepel Nieuw-Lekkerland met onder andere als doelstelling: bewegen voor jong en oud. Het is de bedoeling dat de sportkoepel er zal zijn voor zowel de tafeltennis- als tennisvereniging, het zwembad als de voetbalvereniging, kortom alle sportverenigingen in Nieuw-Lekkerland. Plan is om met elkaar te praten, bestuurlijk elkaar te ondersteunen, elkaars accommodatie te gebruiken. Voor 2023 richt de stichting zich echter vooral op zaken rondom het zwembad.

Belang voor gemeenschap
Het bestuur van Stichting Sportkoepel wordt gevormd door Miranda Bas (techniek), Aad den Boer (onderhoud, groenvoorziening) en Gezinus Goeree (financiën). Wat drijft deze mensen om zich met het zwembad bezig te houden? Gezinus: “Ik heb hier nog nooit gezwommen, ik ben geen zwemliefhebber, maar ik vind het zwembad van groot belang voor de gemeenschap.” Aad: “Ik heb hier ook niet gezwommen, mijn kinderen wel. Ik vind het belangrijk dat we maatschappelijk gezien onze rol spelen. Dat betekent in dit geval dat we ernaar moeten streven om het zwembad open te houden voor de bevolking. Daar wil ik mij van harte voor inzetten.”

Momenteel bestaat het bestuur uit drie personen. In de toekomst zal dit aantal uitgebreid worden tot vijf of meer. Gezinus: “Het zwembad is van ons, voor ons en door ons. Waarbij met ‘ons’ de hele Lekkerlandse bevolking bedoeld wordt. Deze gedachte willen we ook uitdragen voor wat betreft de samenstelling van het bestuur. Het is ons streven dat een brede vertegenwoordiging van de inwoners van Nieuw-Lekkerland het beheer over óns zwembad zal voeren. Niet alleen vertegenwoordigers van bijvoorbeeld het kernoverleg en sportverenigingen moeten zitting hebben in het bestuur, maar ook de ‘gewone burger’ zonder binding met deze groepen. We vinden het ‘ons-gevoel’ heel belangrijk.”

Vrijwilligers
Op 1 mei gaat het zwembad weer open, maar voor die tijd moet er nog veel gedaan worden. Met deskundigen is er een ronde over het terrein gemaakt om de werkzaamheden te inventariseren zodat het zwembad straks schoon, veilig en bruikbaar zal zijn. Bomen en struiken moeten gecontroleerd en gesnoeid, blad moet geruimd. Het sta-meubilair is verzakt en moet recht gezet. Er moet geverfd en schoongemaakt worden. Eind maart moeten al deze klussen gedaan zijn, zodat in april nog de puntjes op de i gezet kunnen worden. Om de prijs van de tickets zo laag mogelijk te houden en het zwembad voor ieder toegankelijk, is de hulp van vrijwilligers dringend noodzakelijk. Elke inwoner die de handen uit de mouwen wil steken en wat tijd over heeft, is van harte welkom.

Voor sponsoring en vrijwilligerswerk; graag aanmelden bij info@zwembad-schoonenburg.nl.

Janny den Besten

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden