• Het gebied in Hardinxveld waar het gemaal moet komen .
• Het gebied in Hardinxveld waar het gemaal moet komen . Foto: Cees van der Wal

Plan voor nieuw gemaal en boezemtracé in Hardinxveld ter inzage

24 feb, 11:49 Algemeen 507 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM/REGIO • Waterschap Rivierenland gaat over enkele jaren een nieuw gemaal bouwen in Hardinxveld. Om het water daar te krijgen, wordt er ook een nieuw boezemkanaal aangelegd tussen de Giessen en de Beneden Merwede. Het waterschap heeft een voorkeurslocatie voor het nieuwe gemaal, ten noorden van de Kanaaldijk, en een voorkeurstracé voor het nieuwe boezemkanaal tussen de Parallelweg en de A15 opgesteld. Deze voorkeursalternatieven staan omschreven in de Nota Voorkeursalternatief (VKA) die van 24 februari tot 7 april 2022 digitaal inzage ligt op de website: www.waterschaprivierenland.nl/Nota_VKA.

Iedereen heeft de mogelijkheid om een reactie (zienswijze) te geven. Dit kan tot uiterlijk 7 april 2022. Alle zienswijzen die binnen de termijn zijn ingediend, worden opgenomen en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Het dagelijks bestuur zal in juni 2022 aan de hand van de Nota van Beantwoording een definitief voorkeursbesluit nemen voor het nieuwe gemaal en boezemtracé.

Informatiebijeenkomst
Om een toelichting te kunnen geven op de inhoud van de Nota VKA en vragen te kunnen beantwoorden, organiseert het waterschap een informatiebijeenkomst. De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 7 maart in zalencentrum De Parel aan de Talmastraat 9 in Hardinxveld en begint om 19.30 uur. Directbetrokkenen zijn per brief uitgenodigd. Aanmelding gaat via de mail: a5h@wsrl.nl.

Het nieuwe gemaal en boezemkanaal in Hardinxveld is een belangrijke maatregel van het Gebiedsprogramma A5H. Door een nieuw gemaal te realiseren hoeft niet al het water via Kinderdijk te worden af- en aangevoerd. Hierdoor staan de Alblasserwaard beter gesteld tegen klimaatverandering en hoeven minder kades versterkt te worden. Het Gebiedsprogramma A5H heeft als doel te zorgen voor een robuust en toekomstbestendig watersysteem. Dit gebeurt aan de hand van een visie voor 2050. Voor meer informatie: www.wsrl.nl/a5h.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie