Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Verder uitstel besluit randweg Groot-Ammers; college wil eerst onderzoek effecten leefbaarheid

Algemeen 2.137 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Een besluit over de randweg in Groot-Ammers wordt als het aan burgemeester en wethouder ligt uitgesteld van december naar september volgend jaar. Het college stelt voor om eerst de effecten van de varianten op de leefbaarheid te onderzoeken. 

Eigenlijk zou al september dit jaar de knoop doorgehakt worden. In de afgelopen periode hebben meer dan honderd inwoners en andere betrokkenen gereageerd op de haalbaarheidsstudie randweg Groot-Ammers. 

‘Uit deze reacties blijkt dat er zorgen zijn over zaken als leefbaarheid, woonkwaliteit, verkeersveiligheid en natuurwaarden’, s.”telt het college in een persbericht. ‘Om recht te doen aan deze inspraakreacties wordt voorgesteld om de leefbaarheidseffecten te onderzoeken.’

Noodzakelijk
Dat is wat betreft het college noodzakelijk om een zorgvuldig besluitvormingsproces te kunnen doorlopen. ‘Zo kan een belangenafweging worden gemaakt aan de hand van alle relevante aspecten, en niet alleen de technische aspecten die in de haalbaarheidsstudie zijn onderzocht.’

Daarnaast krijgt de raad het voorstel om naast de noordelijke randweg (Noord) en de zuidelijke randweg (Zuid 60) nog twee varianten voor de noordelijke randweg en een variant voor de zuidelijke randweg mee te nemen in het verdiepingsonderzoek.

Moeilijk besluit
Johan Quik, wethouder verkeer en vervoer: “Ik begrijp het als betrokkenen teleurgesteld zijn dat het college voorstelt om nu eerst een verdiepingsonderzoek te laten uitvoeren. Het was voor ons een moeilijk besluit, want ook het college wil graag snel een oplossing voor het verkeersvraagstuk in Groot-Ammers.” 

Hij vervolgt: “Tegelijkertijd zijn we van mening dat als we een goed onderbouwd besluit willen nemen, we ook alle mogelijke effecten goed in beeld moeten hebben. Daarom stellen we aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor een verdiepingsonderzoek.”

Extra varianten
Het college stelt ook aan de gemeenteraad voor om de Noord variant Sluis–De haven en Noord variant eenrichtingsverkeer in het onderzoek mee te nemen. 

Het college wil deze varianten onderzoeken om na te gaan of deze resulteren in een verminderde aantasting van leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Molenkade
Daarnaast wordt voorgesteld de Zuid 60 variant, die voor een deel parallel loopt aan de Molenkade aan het onderzoek toe te voegen. ‘Om zo na te gaan of dit een vermindering van de aantasting van agrarische belangen en natuurwaarden oplevert.’

Op deze wijze ontstaat er volgens het college een volledig beeld van kansrijke varianten. ‘Zo kan beter beargumenteerd een keuze worden gemaakt.’ De planning is het verdiepingsonderzoek voor het zomerreces af te ronden. Een raadsbesluit over dit onderwerp is voorzien in september 2022.

Vijf
In het verdiepingsonderzoek worden de drie toegevoegde varianten op dezelfde wijze onderzocht als in de haalbaarheidsstudie is gedaan. Daarnaast worden alle vijf varianten onderzocht op leefbaarheidseffecten.

De haalbaarheidsstudie biedt volgens burgemeester en wethouders wel voldoende inzicht om te besluiten de variant zuidelijke randweg 80 km per uur (Zuid80) niet verder te onderzoeken. 

‘Deze variant maakt voor een deel geen gebruik van bestaande infrastructuur en doorsnijdt agrarische percelen met natuurwaarden en een deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Een andere reden om deze variant niet mee te nemen in het verdiepingsonderzoek is dat de provincie Zuid-Holland niet financieel zal bijdragen aan deze hoge investering.’

Besluitvorming
Het raadsvoorstel wordt door de gemeenteraad besproken op 7 december 2021 tijdens de commissievergadering die online plaatsvindt en is te volgen via raad.molenlanden.nl. 

Inwoners en andere betrokkenen die tijdens deze vergadering willen inspreken, kunnen contact opnemen met de griffie via griffie@jouwgemeente.nl. De besluitvormende raadsvergadering is gepland op 21 december 2021.

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie