• De Lekdijk vlak voor het dorp Nieuw-Lekkerland, waar enkele grote scheuren zichtbaar zijn.
• De Lekdijk vlak voor het dorp Nieuw-Lekkerland, waar enkele grote scheuren zichtbaar zijn. Foto: Bert Bons

Vertraging voor onderzoeksrapport dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer

Algemeen 668 keer gelezen

REGIO • De resultaten van het onderzoek naar het tussen 2013 en 2018 uitgevoerde dijkversterkingsproject Kinderdijk en Schoonhovenseveer worden pas in februari verwacht. Dat meldt Waterschap Rivierenland.

Eigenlijk was het de bedoeling dat het vervolgonderzoek in het najaar gepresenteerd zou worden, maar die termijn wordt niet gehaald.

In opdracht van Waterschap Rivierenland doen onafhankelijk kennisinstituut Deltares en de commissie Van der Vlist onderzoek naar het tussen 2013 en 2018 uitgevoerde dijkversterkingsproject Kinderdijk en Schoonhovenseveer (KIS).

“We verwachten de uitkomsten medio februari te presenteren”, meldt het waterschap. “Zodra de rapporten met de resultaten beschikbaar zijn, worden deze onder andere gepubliceerd op de speciale informatiepagina van de website van Waterschap Rivierenland.”

Deltares
Waterschap Rivierenland heeft Deltares, als onafhankelijk kennisinstituut op dit vakgebied, gevraagd om een onderzoek uit te voeren. Dit naar aanleiding van het rapport ‘De Lekdijk is lekgestoken’ van prof. dr. ir. Van Baars. In zijn rapport stelt de heer Van Baars dat er grote fouten zijn gemaakt bij de manier waarop het dijkversterkingsproject Kinderdijk-Schoonhovenseveer is uitgevoerd.

Het onderzoek van Deltares is verdeeld in twee fases. De eerste fase richtte zich op de beantwoording van de vraag met betrekking tot de waterveiligheid. Deze fase is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek blijkt volgens Deltares dat de dijk veilig is. Prof. dr. ir. Van Baars bestrijdt dit overigens.

De tweede fase van het onderzoek gaat dieper in op de ontwerpaspecten die Van Baars in zijn rapport benoemt. Net als bij de eerste fase worden externe deskundigen betrokken. Zoals het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Deltares en de externe deskundigen werken onder tijdsdruk en met grote inzet aan hun adviezen. Zorgvuldigheid is daarbij leidend.

Commissie Van der Vlist
Daarnaast onderzoekt een externe commissie hoe het waterschap met schademeldingen is omgegaan. Deze commissie wordt geleid door Hans van der Vlist, onder andere voormalig secretaris-generaal bij het ministerie van VROM, dijkgraaf van één van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

In de tussentijd blijft het waterschap in gesprek met de bewoners langs de dijk en wordt er waar mogelijk geanticipeerd op de uitkomsten van het onderzoek.

Zodra de resultaten van het onderzoek bekend zijn, wordt dat gepresenteerd op de website van Waterschap Rivierenland: www.waterschaprivierenland.nl/rapport-kis.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie