• Ook Molenlanden moet op zoek naar mogelijkheden om straks zonder aardgas te wonen en werken.
• Ook Molenlanden moet op zoek naar mogelijkheden om straks zonder aardgas te wonen en werken. Foto: 123RF.com, Oleg Doroshin

Raad Molenlanden lovend over plan omschakeling naar aardgasvrij wonen en werken

19 nov, 14:40 Algemeen 763 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden wil dat ongeveer één vijfde van de woningen in 2030 aardgasvrij is. De raadsleden schaarden zich donderdagavond 18 november achter het plan van het college van burgemeester en wethouders waarin staat hoe ze dit willen bereiken.

Dit plan van het college, de ‘transitievisie warmte’, sluit aan bij de landelijke doelstelling. Op deze manier wil Nederland de CO2-uitstoot verminderen, in verband met de klimaatverandering.

Start omschakeling
In de visie staat dat Molenlanden start met de verkenningen voor de omschakeling op de korte termijn (tussen 2022 en 2035) in de volgende kernen, buurten en bedrijventerreinen:
• Giessenburg (kern en bedrijventerrein);
• Bleskensgraaf (kern en bedrijventerrein);
• Arkel (bedrijventerrein)
• rijen met woningen met zowel huur- als koopwoningen in Hoornaar
• uitbreidingswijken in Groot-Ammers Oost en Zuid, Molenaarsgraaf, Nieuw-Lekkerland en Streefkerk zijn opgenomen als startwijken, omdat er een natuurlijk vervangingsmoment van de cv-ketel aankomt. Deze wijken kunnen eenvoudig de overstap naar ‘all-electric’ maken.

Helft inwoners positief
Bij het opstellen van de visie werden onder andere de woningcorporaties, netbeheerder Stedin en inwoners en ondernemers betrokken. Uit de enquête uit september 2020 onder inwoners en ondernemers blijkt dat grofweg 50 procent van de inwoners matig positief tot positief is over de transitie naar aardgasvrij wonen.

Pelletkachel
Raadsleden waren donderdag 18 november lovend over het plan, maar hadden ook veel vragen. Mario de Lijster van Doe Mee vindt het niet terecht dat de pelletkachel in de visie genoemd wordt. “De pelletkachel gaat niet helpen de CO2 te reduceren. Kan die kachel uit de visie?” De Lijster kreeg bijval van Ad van Rees (CDA).

Bossen Canada
Wethouder Teunis Jacob Slob reageerde: “De pelletkachel is genoemd als mogelijke warmtebron. Wij zijn niet van zins om bossen in Canada te kappen en Canadees hout naar hier te halen. We hebben het over reststromen die kunnen passen in circulaire CO2.” Slob wilde daarover echter niets in de tekst toevoegen, omdat hij regelgeving daarvoor iets voor de landelijke overheid vindt. “Anders moeten we zelf gaan controleren. Ik wil wel de aanbeveling meenemen, maar we schieten ons doel voorbij als we het wettelijk afdwingbaar willen maken.”

Signaal geven
De Lijster was nog niet gerustgesteld. “Ik hoor graag van mijn collega’s of we geen signaal moeten geven dat we de pelletkachel een vreemde eend in de bijt vinden.” Een meerderheid van de raadsleden vond de toezegging van de wethouder voldoende. De Lijster: “Ik ga de opname van deze vergadering afluisteren, over de toezeggingen.”

Krappe beurs
Bart Toonen (PM) wilde van de wethouder weten hoe hij kijkt naar mensen met een krappe beurs. “Zit er een toelage in?” Ook Bert Moret is bezorgd over de financiering van de warmtetransitie door inwoners. “Investeringen in gebouwen moeten in principe door de inwoners gedaan worden. Daarom zijn landelijke subsidies nodig om inwoners in gang te zetten. Wat verwacht de wethouder van landelijke subsidies?” Jan Lock: “Woonlastenneutraliteit is voor ons een heel belangrijk punt en is doorslaggevend voor het draagvlak.”

Slob antwoordde dat er op 30 november een overleg gepland staat voor raad en college over de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden ‘dat mensen met een mindere beurs ook mee kunnen doen’.

Zuivelfabriek
Naar aanleiding van een opmerking van Van Rees dat zuivelfabriek De Graafstroom bezig is met een eigen ‘warmteoplossing’, zegde Slob toe dat hij met de directie in gesprek gaat over mogelijke meekoppelkansen. “Maar misschien is het bedrijf in staat al zijn energie zelf op te wekken en te gebruiken.”

Woningcorporaties
Een aantal raadsleden vroeg de wethouder prestatieafspraken te maken met de woningcorporaties. Slob meldde dat hij bereid is te onderzoeken of hij met de drie woningcorporaties tot een intentieverklaring kan komen. De Lijster: “Ik overweeg een amendement over woningbouwcorporaties. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om resultaatgebonden afspraken te maken met elkaar.” Hij kreeg geen bijval van andere raadsleden, waarna voorzitter Jan Arie Korevaar constateerde dat het onderwerp een ‘hamerstuk’ wordt voor de raadsvergadering op dinsdag 23 november, wat betekent dat er dan niet verder over overlegd hoeft te worden.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie