• Een tekening van plangebied Langerak-Zuid.
• Een tekening van plangebied Langerak-Zuid. Foto: Aangeleverd

Molenlanden wil bouw Langerak-Zuid zes jaar eerder afronden

Algemeen 1.678 keer gelezen

MOLENLANDEN • Om aan de grote vraag aan woningen te kunnen voldoen, wil de gemeente Molenlanden de woningbouw op Langerak-Zuid versnellen en zes jaar eerder afronden dan gepland.

De eerste twee fasen van het project is zo goed als afgerond. De verkoop van de woningen in fase 3 is zeer voorspoedig gegaan. Op 19 november wordt de feestelijke eerste paal geslagen.

“In het kader van versnelling van onze woningbouwopgave hebben we onderzocht hoe we de planning van dit project kunnen verkorten”, schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad. “Dit heeft als resultaat dat we het plan circa 6 jaar eerder afronden dan oorspronkelijk gepland. We gaan nu uit dat we de laatste fase eind 2026 realiseren.”

Er is een aantal factoren waarmee rekening gehouden moet worden. Er is voldoende tijd nodig om grond voor te belasten, regelgeving rondom stikstof en het doorlopen van ruimtelijke procedures. Daarnaast heeft deze verkorte planning financiële consequenties. Deze hebben zowel een positief als een negatief effect.

Vanwege deze versnelling bestaat de volgende fase (fase 4) uit vier woonvelden: de woonvelden E, F, G en H. Het woonprogramma op deze fasen wordt aangepast om beter aan te sluiten bij de woonbehoefte zoals deze is benoemd in de Woonvisie. Deze uitwerking vindt nu plaats. Ook is de gemeente nu al bezig met de voorbelasting van de grond voor deze woonvelden. De gemeente verwacht dat dit plan nog dit najaar in procedure gebracht kan worden.

Het voorbelasten van de gronden van deze fase heeft tot gevolg dat het tijdelijke trapveld verdwijnt. In de toekomst komt hiervoor een nieuw speelveld terug in het plangebied, maar de voorbereiding en de aanleg hiervan kost tijd. Om deze tijd te overbruggen, zoekt de gemeente naar een tijdelijke oplossing.

Tegen de omgevingsvergunning voor de brug aan de oostzijde van het gebied was beroep ingesteld. Recent kreeg de gemeente het bericht van de rechtbank dat dit beroep ongegrond is verklaard. “Wij zien dit als een belangrijke mijlpaal voor het project! Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om via de oostzijde de wijk te verlaten, waardoor de nieuwe bewoners niet altijd dezelfde weg als het bouwverkeer hoeven te gebruiken.”

Tot ongeveer half november staat overigens de mogelijkheid open om hoger beroep in te dienen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie