• Een artist impression van de woningbouw langs Wervenkampweg.
• Een artist impression van de woningbouw langs Wervenkampweg. Foto: Aangeleverd

‘Woningen ten westen van de Wervenkampweg in Bleskensgraaf’

Algemeen 3.092 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • De werkgroep Bleskensgraaf West/ Molen De Vriendschap, bestaande uit zes bewoners van het dorp die tegen bebouwing aan de westzijde van het dorp zijn, hebben een Dorpsvisie opgesteld. Daarin pleiten ze voor woningbouw ten westen van de Wervenkampweg.

Deze grond is in eigendom van TTA. Dit innovatieve technische bedrijf is nu al gevestigd op het industrieterrein van Bleskensgraaf en wil graag uitbreiden op deze locatie. Volgens de werkgroep is er echter geen plaats voor grote bedrijven in Bleskensgraaf. Die horen meer thuis op industrieterreinen in Sliedrecht, Dordrecht en Gorinchem.

Wanneer er woningen komen langs de Wervenkampweg, hoeft het westelijk deel van het dorp niet bebouwd te worden. “Hierbij wordt het Groene Hart niet geschaad, blijft het cultuurhistorisch slagenlandschap aan de westkant van Bleskensgraaf (het enige authentieke deel van ons dorp en bovendien een stiltegebied) intact en behoudt de molenbiotoop van Molen De Vriendschap haar huidige open ruimte voor windvang”, aldus de werkgroep in haar Dorpsvisie voor Bleskensgraaf.

Langs de Wervenkampweg kunnen volgens de opstellers van de Dorpsvisie ongeveer 100 woningen komen. Als de School met de Bijbel dan ook nog verhuisd naar het trapveld, kunnen op de locatie van de school nog eens ongeveer 40 woningen gebouwd worden. Dat moet volgens de werkgroep voorlopig voldoende zijn voor de woningbehoefte in Bleskensgraaf.

De Klankbordgroep van Bleskensgraaf heeft vlak voor de zomervakantie tijdens een drukbezochte bijeenkomst in De Spil nog duidelijk uitgesproken voor woningbouw ten westen van Bleskensgraaf en behoud van TTA voor Bleskensgraaf. Ook de politiek beschouwt Bleskensgraaf-West nog steeds als enige optie. Met haar Dorpsvisie wil de werkgroep hen op andere gedachten brengen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie