Afbeelding
update

Nieuwe procedure voor vergunning timmerloods in Noordeloos

21 jun, 08:00 Algemeen 983 keer gelezen

NOORDELOOS • De gemeente Molenlanden heeft een nieuwe procedure gestart om te komen tot een omgevingsvergunning voor een loods van 225 vierkante meter aan de Minkeloos 6, die er inmiddels al ruim een jaar staat.

Er was met succes bezwaar aangetekend tegen de loods door buurman Teus van Houwelingen en zijn buren, de familie Bor van Minkeloos 2. 

De gemeente Giessenlanden wilde toestemming verlenen aan de bouw van een timmerwerkplaats op die locatie, maar had juridische steken laten vallen. Zo werd in november 2018 de verleende omgevingsvergunning door de rechtbank vernietigd, op basis van de procedure.

De omgevingsvergunning gaat niet alleen over het realiseren van een bijgebouw van 225m² (in combinatie met sloop van alle bijbehorende bebouwing) maar ook over het gebruik ervan als kleinschalige aan-huisgebonden meubelmakerij. De rechtbank oordeelde in november vorig jaar dat een specifieke verklaring van geen bedenkingen aan de raad gevraagd had moeten worden. Tegen deze uitspraak heeft de gemeente Molenlanden hoger beroep ingesteld.

Daarnaast vindt de gemeente het van belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen aan de betrokken partijen. Een nieuwe omgevingsvergunning is daarvoor nodig. In december 2018 heeft de gemeenteraad daartoe een eerste aanzet gegeven.

Vervolgens heeft de gemeente gesprekken gevoerd met omwonenden. Eén van de omwonenden heeft aangegeven niet te willen spreken over de vergunningaanvraag. Een andere omwonende heeft een brief geschreven waarin de schijn van vooringenomenheid van het college wordt genoemd.

"We benadrukken echter dat nadrukkelijk ruimte is gegeven om inhoudelijk over het bouwplan te spreken", reageert het gemeentebestuur van Molenlanden hierop in een raadsinformatiebrief die op donderdag 20 juni is verstuurd naar de raad.

Alles overziend concludeert de gemeente Molenlanden nu dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en dat men daarom medewerking verleent aan de vergunningsaanvraag. Wel is een aantal voorwaarden, de motivering en de ruimtelijke onderbouwing aangescherpt.

De ontwerp-omgevingsvergunning Minkeloos 6 te Noordeloos en een verklaring van geen bezwaar liggen nu opnieuw ter inzage. Er kunnen gedurende zes weken bezwaren ('zienswijzen') ingediend worden.

Bezwaarmaker Van Houwelingen is verbaasd over de gang van zaken. "Er staan aperte onjuistheden in, en dat weten ze", reageert hij. Dat de gemeente nu een nieuwe procedure start voor een vergunning voor de timmerloods, overvalt hem. "Ik had verwacht dat ze eerst de uitspraak van de Raad van State afwachtten, dat is het verstandigste wat je nu kunt doen." 

Hij gaat zich verdiepen in hoe de procedure voor de nieuwe vergunning precies is verwoord door het gemeentebestuur van Molenlanden. 

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie