Afbeelding

ChristenUnie-minister Schouten bezoekt Molenlanden

6 nov, 12:00 Algemeen 1.285 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Landbouwminister Schouten brengt op uitnodiging van de ChristenUnie op 12 november een werkbezoek aan Molenlanden.

Op Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf krijgt de minister een rondleiding en gaat ze in gesprek met agrarische ondernemers uit de streek. De activiteiten van de Zuivelfabriek sluiten goed aan bij de visie van de minister en de ChristenUnie Molenlanden op kringlooplandbouw.

De gemeente Molenlanden omvat een groot agrarisch gebied met bloeiende bedrijven. De Nederlandse landbouw is toonaangevend in de wereld en die positie moeten we zo houden, ook in Molenlanden, zo vindt de ChristenUnie.

Leon de Wit, boerenzoon en de nummer drie op de kandidatenlijst van ChristenUnie Molenlanden: "We staan voor een aantal grote uitdagingen. De bodem, de belangrijkste hulpbron voor de boer, wordt zwaar belast. We hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en we moeten een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen. De agrarische sector heeft hierin een grote rol. De ChristenUnie Molenlanden wil samen met alle betrokken partijen werken aan de randvoorwaarden die nodig zijn om deze uitdaging aan te gaan."

Waardevolle grondstoffen
Leon de Wit: "Onze agrarische sector is heel goed in het zo veel mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten. Dit gaat soms ten koste van het milieu, zeker wanneer er grondstoffen van elders moeten worden aangevoerd en wanneer er een mestoverschot ontstaat."

De kringlooplandbouw kan volgens de ChristenUnie een serieus alternatief zijn. De eerste stappen zijn al gezet. De melkveehouderij heeft zijn voorkeur uitgesproken voor grondgebonden agrarische bedrijven. Kringlooplandbouw betekent ook dat grondstoffen niet verloren gaan en boeren en bedrijven nadenken over hoe ze afval voor nieuwe producten kunnen gebruiken. Dit gebeurt lokaal waar het kan.

Kwaliteitsproduct
"De omslag naar kringlooplandbouw betekent dat producten waar mogelijk lokaal worden afgezet. Dit vereist ook een omslag bij burgers", aldus CU-kandidaat Leon de Wit. "De boer moet ook een goede boterham kunnen verdienen. De consument moet dus bereid zijn een hogere prijs neer te leggen voor een kwaliteitsproduct uit de regio."

Groene Cirkels
Ook in Molenlanden zijn er initiatieven die goed aansluiten bij deze ambitie. Zuivelfabriek De Graafstroom heeft samen met de provincie Zuid-Holland, Deltamilk, Rabobank en het Waterschap Rivierenland een visie op toekomstbestendige landbouw uitgewerkt. In deze visie is er aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit in het Groene Hart, het tegengaan van bodemdaling en een klimaatbestendig watersysteem. Onder de titel Groene Cirkels willen zij samen werken aan een duurzame landbouw.

Tijdens het bezoek van de minister worden bovenstaande thema's besproken met agrariërs uit de Molenlanden.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie