Afbeelding

Rechter buigt zich over bouwstop timmerwerkplaats in Noordeloos

20 dec, 14:00 Algemeen 2.411 keer gelezen

NOORDELOOS • De bestuursrechter van de rechtbank in Rotterdam heeft zich dinsdagmiddag gebogen over de vraag of de schorsing van de omgevingsvergunning voor de bouw van een timmerwerkplaats aan de Minkeloos in Noordeloos moet worden voortgezet tot het moment dat de rechtbank uitspraak heeft gedaan over de twee beroepschriften tegen deze vergunning.

Oftewel: Mag de bouw van de timmerwerkplaats doorgaan zonder dat alle papierwerk in orde is? Het timmerbedrijf wil dat graag en de gemeente Giessenlanden heeft er geen moeite mee. Maar enkele omwonenden, waaronder de eerder dit jaar opgestapte wethouder Teus van Houwelingen, vinden dat eerst alle vergunningen rond moeten zijn en dat de regels nageleefd moeten worden, voordat er gebouwd mag worden.

Zegje doen
Alle partijen konden dinsdagmiddag hun zegje doen bij de rechter. Verschillende deskundigenrapporten en lezingen van de oude en toekomstige situatie werden geschetst. Er wordt bij de bouw van de timmerwerkplaats afgeweken van het bestemmingsplan, maar volgens de gemeente Giessenlanden mag dat. Oud-wethouder Van Houwelingen vindt echter dat het gemeentebestuur zich teveel ruimte toegeëigend heeft.

De rechter wilde tijdens de zitting ook ingaan op de geluidsaspecten, maar heeft de behandeling daarvan voor zich uitgeschoven. Er zijn te elfder ure nog stukken toegevoegd aan het dossier en niet alle partijen hebben die tijdig kunnen inzien. De rechter liet doorschemeren te overwegen om zelf een eigen deskundigenrapport te laten opstellen, omdat de rapporten van de voor- en tegenstanders van de bouw van de schuur, elkaar teveel tegenspreken.

Niet blij
De rechter verklaarde verder tijdens de zitting dat hij niet blij was met het feit dat er tijdens de schorsing van de vergunning gewoon doorgewerkt was aan de bouw van de schuur en dat er niet handhavend opgetreden was hiertegen. De rechtbank wenst serieus genomen te worden, zo was de strekking van de verklaring van de rechter over de schorsing.

Ingewikkelde materie
Na anderhalf uur lang de partijen aangehoord te hebben, besloot de rechter de zitting met de mededeling dat hij gaat proberen om binnen twee weken een uitspraak te doen. Gezien de feestdagen en de ingewikkelde materie liet hij zich niet vastpinnen op een datum. De uitspraak over de voortzetting van de schorsing van de omgevingsvergunning is overigens bindend totdat de rechter een definitieve uitspraak doet over de rechtmatigheid van de bouw van de timmerwerkplaats. Mede gezien de aankondiging van nieuwe deskundigenrapporten kan die uitspraak nog wel even op zich laten wachten.

Achtergrond
Van Houwelingen stapte in april dit jaar op als wethouder, vanwege vermeende belangenverstrengeling. Zijn buren willen een loods met een professionele timmerwerkplaats bouwen, pal naast zijn woning aan de Minkeloos in Noordeloos. De behandeling van de bouwaanvraag was in handen van collega-wethouder Akkerman. Van Houwelingen ging ervan uit dat de vergunning afgewezen zou worden. Toen dat niet gebeurde en hij niet gehoord werd in de zaak, ontstond er en een onwerkbare situatie. Daarop diende hij op verzoek van de gemeenteraad zijn ontslag in.

Intussen hadden hij en zijn buurman aan de andere zijde een bezwaar ingediend tegen de bouw van de loods. Omdat er ondanks het bezwaar al gebouwd werd en er bovendien volgens de buurmannen niet volgens de afspraken gewerkt werd, vroeg Van Houwelingen via de rechter om een bouwstop. Die bouwstop ligt nu ter behandeling bij de rechter.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie