• Dergelijke boerderijen komen de komende jaren vrij.
• Dergelijke boerderijen komen de komende jaren vrij.

Op tijd nadenken over toekomstige leegstand in agrarische sector

Algemeen 806 keer gelezen

NOORDELOOS • Het thema 'De stoppende boer' zal op woensdag 8 november centraal staan tijdens de tweede discussieavond over de leegstand in agrarische woon- en bedrijfsgebouwen in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

De avond wordt gehouden in de Maria Johanna Hoeve aan de Nieuwendijk 20 in Noordeloos en duurt van 19.30 tot 22.00 uur.

Herbestemming
Voor ruilverkavelingsboerderijen is bij het huidige ruimtelijk beleid moeilijk een passende en renderende herbestemming te vinden.  Los van de herbestemming, is een vrijkomend agrarisch bedrijf erg bepalend in het landschap. Ruilverkavelingsboerderijen zijn daar geen uitzondering in. Sterker nog, deze boerderijen liggen vaak in het open landschap. Landschap en boerderijen, ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.

Dit laatste werd tijdens de eerste drukbezochte avond uit een serie van drie bijeenkomsten over Vrijkomende Agrarische Bebouwing, ook als randvoorwaarde geschetst. De centrale vraag van de avond was: "Stel je bent landschapsliefhebber en een boerderij komt vrij, wat zou jij daarmee willen doen?"

Complex vraagstuk
De complexiteit van dit vraagstuk kwam al snel naar voren en eigenlijk had niemand een oplossing. Maar uitgangspunten werden er wel geschetst. Ondanks het gemêleerde gezelschap dat op de avond af kwam, was iedereen het erover eens: het agrarisch karakter moet behouden worden. Er werd zelfs voorzichtig gesteld, dat de ruilverkavelingsboerderijen over 60 jaar de monumenten zijn, die het verhaal van ons gebied vertellen.

Door problemen met de opvolging, opschalingsdruk en regelgeving zal er de komende jaren naar schatting ruim 377.026 vierkante meter aan agrarische woon- en bedrijfsgebouwen leeg komen te staan in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Brede visie
Tijdens drie bijeenkomsten over deze problematiek worden alle stakeholders betrokken en krijgen gelegenheid om het vraagstuk vanuit de eigen en de andere oogpunten te belichten. "Op die manier willen wij komen tot een breed gedragen visie rondom dit thema en kan het als input dienen voor nog vorm te geven beleid", stellen de organisatoren.

De tweede avond is op woensdag 8 november in de Maria Johanna Hoeve aan de Nieuwendijk 20 in Noordeloos over de stoppende boer en op woensdag 29 november wordt er bij Nescio Events aan de Elzenweg 19 in Bleskensgraaf tijdens de laatste avond gesproken over de overheid.

Voor meer informatie: www.gebiedsplatform.nl.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie